NOORD-HOLLAND - De subsidie ‘Doortrappen Noord-Holland 2022’ is op verzoek van gemeenten aangepast. Doortrap-activiteiten kunnen hierdoor tot en met 1 november 2022 worden georganiseerd.


Deze activiteiten helpen ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, de risico’s in het verkeer en beschermingsmiddelen. Door activiteiten te organiseren in de Week van de Eenzaamheid of op de Nationale Ouderendag, kunnen ze extra aandacht krijgen. Gemeenten in Noord-Holland (met uitzondering van de Vervoerregio Amsterdam) kunnen tot en met donderdag 2 juni 2022 subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het bevorderen van verkeersveilig gedrag van ouderen. Ook biedt de provincie kennis en hulp aan gemeenten bij het lokaal opzetten van het programma ‘Doortrappen’.

Doortrappen

Fietsen is gezond, ook als je al wat ouder bent. Maar oudere fietsers zijn ook kwetsbaar. Het programma ‘Doortrappen’ helpt om ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, de risico’s in het verkeer en beschermingsmiddelen. Daardoor kunnen ze langer fit en veilig fietsen. De ondersteuning aan ouderen kan variëren van het geven van tips bij het aanschaffen van een fiets, tot het aanbieden van fietsles. Elke gemeente kan kiezen voor zijn eigen aanpak die aansluit op de bestaande lokale netwerken voor ouderen.

De provincie stelt € 160.000 beschikbaar aan subsidie in 2022. Een nieuw deelnemende gemeente kan maximaal € 10.000 subsidie ontvangen. Een gemeente die al eerder Doortrap-activiteiten heeft ontwikkeld met subsidie van de provincie, krijgt € 5.000. Reden van dit verschil: nieuwe gemeenten moet een netwerk opbouwen en personeel opleiden als bijvoorbeeld fietscoach/trainer. Gemeenten die doortrapprogramma’s gaan organiseren kunnen tot en met donderdag 2 juni (17.00 uur) de subsidie ‘Doortrappen Noord-Holland 2022’ aanvragen. Het landelijke programma ‘Doortrappen geeft meer informatie over dit initiatief.

Slim, schoon en veilig door Noord-Holland

Tot 2040 worden er minimaal 230.000 woningen bijgebouwd in Noord-Holland. Dat betekent dat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen. Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot én we staan met z’n allen stil. Het moet dus anders. Het beleid van de provincie Noord-Holland richt zich op het stimuleren van bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen.