HILVERSUM - Op de huidige politielocatie Groest/Kampstraat in Hilversum wordt nieuwbouw gerealiseerd, vanwege het besluit van de minister om de gezamenlijke 112-meldkamer met de huidige politieonderdelen in Hilversum te vestigen. Inmiddels zijn de voorbereidingen van het bouwproces weer een stap verder.


Samen met diverse partijen is een programma van eisen gedefinieerd en hebben op locatie Groest/Kampstraat de gebruikelijke projectvoorbereidingsonderzoeken plaatsgevonden zoals het inmeten van het kavel, ecologisch onderzoek, onderzoek naar de aanwezigheid van kabels/leidingen, archeologie etc. Ook heeft de aanbesteding voor de architect en installatietechnisch ontwerper plaatsgevonden. De architect is Gortemaker Algra Feenstra uit Rotterdam en zij zullen zo spoedig mogelijk starten met het ontwerpproces. Uitgangspunt daarbij is dat het terrein volgens het huidige bestemmingsplan van de gemeente wordt ontwikkeld. Het totale traject van ontwerp naar bestek zal naar verwachting zo’n twaalf maanden in beslag nemen. Nelissen Ingenieursbureau uit Eindhoven zal de technische installaties ontwerpen.

Tijdelijke locatie en verhuizing
Gedurende de sloop en de bouwperiode verhuizen alle politieonderdelen naar een tijdelijke locatie op de Bonairelaan 4 in Hilversum. Ook deze tijdelijke locatie moet worden aangepast om het geschikt te maken als politielocatie. De verhuisdatum is nog niet bekend. De politie zal echter zo lang mogelijk vanuit het centrum van Hilversum blijven werken. De planning van de sloop van de Groest is daarbij leidend. Zodra deze planning inzichtelijk is, zullen wij hierover communiceren.

Waarom nieuwbouw?
Het werk van een meldkamer stelt bijzondere eisen aan een gebouw. De huidige locatie aan de Groest kan niet aan deze eisen voldoen, vandaar dat gekozen is voor nieuwbouw.