HILVERSUM - Tijdens een integrale actie in de gemeentes Hilversum en Wijdemeren zijn op dinsdag 29 maart bij acht autogarages controles uitgevoerd gericht op handhaving en ondermijning. Daarbij zijn een aantal overtredingen vastgesteld. Het gaat om illegale bewoning, illegale arbeid, illegaal wapenbezit en drugs.

De illegale bewoningen en arbeid zijn geconstateerd in een van de autogarages in Hilversum. Het UWV en de gemeente Hilversum doen verder onderzoek naar deze bevindingen. Verder zijn in een autogarage in de gemeente Wijdemeren een illegaal wapen aangetroffen en een handelshoeveelheid aan softdrugs. Voor zowel het illegaal wapenbezit als het drugsbezit is een proces verbaal opgemaakt. In een van de garages werd een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen

Maximaal aanvullen en versterken
Deze controle is een samenwerking tussen politie, gemeente Hilversum, gemeente Wijdemeren, douane, RIEC en UWV. De doelstelling is dat alle deelnemende partners vanuit hun eigen domein, taakstellingen bevoegdheden eigen werkzaamheden verrichtten, om elkaar zo aan te vullen en te versterken. Met deze actie wordt er een signaal afgegeven dat de politie samen met de partners prioriteit geven aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Gevaren voor ondernemers
Criminelen maken graag gebruik van auto(verhuur)bedrijven. Om geld wit te wassen en om anoniem rond te rijden in een auto die niet op hun naam staat. En voor het laten inbouwen van verborgen ruimtes om geld, drugs of wapens te vervoeren. Autobedrijven faciliteren (onbewust of bewust) deze criminele activiteiten en zijn een belangrijke schakel tussen de onder- en bovenwereld.

Als ondernemer kan het in zee gaan met criminelen verregaande gevolgen hebben.

- Criminelen schuwen geweld, afpersing en liquidaties niet.
- U raakt als ondernemer betrokken bij strafbare feiten en krijgt een slechte reputatie.
- Criminelen dumpen de gehuurde auto of steken deze in brand.
- Risico op beslag van belastingdienst, strafrechtelijke vervolging, boetes en sluiting van uw bedrijfspand.

Wat kunt u doen tegen ondermijning?
Door ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid niet alleen strafrechtelijk vervolgen, maar ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen en jongeren behoeden voor een criminele loopbaan. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger.

Ziet, hoort of ruikt u onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel dan 0800 -7000 of vul online het meldformulier in.