GOOI - De politie heeft bij meerdere adressen in het Gooi een inval gedaan om verboden vuurwerk op te sporen. Zij namen enkele tientallen kilo’s vuurwerk in beslag. Voor meerdere verboden vuurwerkstukken werd de Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld om dit veilig af te voeren en te vernietigen.

De politie kwam de adressen op het spoor doordat de bewoners viscolont op het internet hadden besteld. Viscolont is een ontbrandingslont waarmee je vuurwerk aan elkaar kunt knopen. Door vuurwerk aan elkaar te verbinden, modificeer je vuurwerk en dat is streng verboden. Daarbij is het lont zelf ook ontvlambaar en erg gevaarlijk. De aanschaf van viscolont is daarom strafbaar.

Viscolont en vuurwerk

De kopers kregen in het hele land bezoek van de politie. Op veertien adressen in Hilversum, Bussum, Huizen, Kortenhoef, Muiden, Nederhorst den Berg werd verboden vuurwerk of viscolont aangetroffen en in beslag genomen. Eén vuurwerkbezitter uit Nederhorst den Berg maakte het wel erg bont: in de woning werden diverse vuurwerkartikelen aangetroffen, waarvan enkele artikelen zelf geknutseld waren. Nog weer andere vuurwerkartikelen waren eigenhandig voorzien van extra ladingen kruit. De Explosieven Opruimingsdienst is ingeschakeld om dit vuurwerk veilig te vervoeren en te vernietigen.

Minderjarige kopers
Opvallend genoeg bleken de meeste bestellers minderjarig en thuiswonend bij de ouders. De ouders wisten meer dan eens niet van het verboden vuurwerk, dat onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt: niet alleen voor de bewoners zelf, maar zeker ook voor omwonenden. Enkel al door het opslaan van vuurwerk liggen brand- en ontploffingsgevaar op de loer. Maar ook wanneer vuurwerk tot ontploffing komt en er schade of letsel ontstaat, kunnen derden de bezitter van het verboden vuurwerk en - afhankelijk van diens leeftijd - diens ouders, aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden. In het geval van de ontploffing van verboden vuurwerk keert de verzekering in veel gevallen niets uit. Dat betekent dat dader/ouders deze schade zelf moeten vergoeden.

Help mee en meld verboden vuurwerk

Het vuurwerk dat wij nu in beslag hebben genomen, kan geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken. Ook laat deze zaak zien hoe belangrijk het is dat u met ons meedenkt! Weet u dat iemand verboden vuurwerk verhandelt of dat ergens verboden (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bel 112 als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.