UTRECHT - Yvonne Hondema wordt politiechef van de Eenheid Midden-Nederland. Zij volgt Martin Sitalsing op, die sinds zijn vertrek naar Noord-Nederland is waargenomen door Michel de Roos. Hiervoor was Yvonne hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef in de Eenheid Rotterdam. Zij wordt voorgedragen voor benoeming per 1 februari 2024.


Hondema over haar overstap: ‘Het voelt echt als thuiskomen. Ik ken de eenheid goed en ik voel mij ermee verbonden. Niet alleen omdat ik er lang met veel plezier heb gewerkt, maar ook omdat ik er zelf woon. Een prachtige eenheid in het hart van Nederland. In Midden-Nederland gebeurt veel en liggen er grote uitdagingen op het gebied van veiligheid. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit zijn belangrijke veiligheidsthema’s binnen de eenheid. Een goede samenwerking met al onze partners is essentieel om deze vormen van criminaliteit aan te pakken.’

Verbinding

‘Ik vind het belangrijk dat wij goed in verbinding staan met de inwoners van ons gebied en dat wij zichtbaar zijn in de buurten en wijken zodat het vertrouwen in de politie groot blijft. Daar maken wij het verschil. Ook intern hecht ik grote waarde aan samenwerking en verbinding. Wij zorgen er met elkaar voor om een eenheid te zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen wordt uitgedaagd om zijn of haar talenten in te zetten. Ik kijk er ontzettend naar uit om als politiechef aan de slag te gaan en samen met collega’s, bestuurders, Openbaar Ministerie en andere bondgenoten Midden-Nederland veiliger te maken.’

Loopbaan

Yvonne Hondema (51) begon haar politiecarrière in 1998 bij het regiokorps Utrecht waar ze diverse functies vervulde. Tot 2017 werkte ze in de eenheid Midden-Nederland, als laatste in de functie van sectorhoofd van de Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS). In 2017 maakte ze de overstap naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid als hoofd van de divisie Bewaken en Beveiligen. In 2020 keerde ze terug naar de politie en werd ze hoofd Operatiën binnen de eenheidsleiding van de Eenheid Rotterdam.

Samenwerken aan een nog veiliger eenheid

Waarnemend politiechef Michel de Roos kijkt uit naar de samenwerking in de eenheidsleiding: ‘Met waardevolle ervaring uit haar tijd in Rotterdam en bij de NCTV komt ze ‘thuis’ in Midden-Nederland. Wij als eenheidsleiding kijken uit naar de samenwerking om zo samen te werken aan een nog veiliger eenheid.’

Mensgericht

Korpschef Henk van Essen: ‘Ik ken Yvonne als een leidinggevende die verbinding hoog in het vaandel heeft staan. Ik ben verheugd dat de ervaring die ze heeft opgedaan binnen en buiten de politie opnieuw gaat inzetten voor de Eenheid Midden-Nederland. De eenheid waar haar roots liggen. Samen met de andere leden van de eenheidsleiding, zal zij op een verbindende en mensgerichte wijze sturing aan de eenheid geven. Daarvan ben ik overtuigd.’

Hart voor de zaak

Regioburgemeester Sharon Dijksma: ‘Ik ben blij dat Yvonne de nieuwe politiechef Midden-Nederland wordt. Met haar halen we een ervaren kracht binnen die onze eenheid goed kent. Daarbij is ze een sterke vrouw met hart voor de zaak, iets wat de regio ten goede zal komen. Ik kijk erg uit naar onze samenwerking.’ Ook hoofdofficier van justitie Rutger Jeuken is zeer te spreken over de aanstelling: ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de komst van Yvonne onze gedeelde ambities voor een veiliger Midden-Nederland waar kunnen maken. Haar brede ervaring zal onze samenwerking zeker ten goede komen. En dat is goed nieuws voor de bestrijding van criminaliteit in ons gebied.’