HUIZEN - Aan een voormalig teamleider Wijkbeheer en Service van de gemeente Huizen heeft de officier van justitie van het parket Midden Nederland een strafbeschikking opgelegd. De man moet een taakstraf van 140 uren verrichten en ook € 30.000 terugbetalen aan de gemeente Huizen. Dat laatste betrof het ten onrechte genoten voordeel dat de man verkreeg door zijn strafbaar handelen.

Nadat de gemeente Huizen in oktober 2018 tegen de teamleider aangifte had gedaan van fraude, is door de Rijksrecherche in opdracht van de officier van justitie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat de man strafbare feiten heeft gepleegd in de periode van 2010 tot begin 2018. De teamleider was door de gemeente in februari 2018 al op non actief gezet. Hij heeft vervolgens strafontslag gekregen.

De strafbare feiten werden gepleegd doordat bedrijven - die in opdracht van de gemeente werkzaamheden moesten uitvoeren - aan de hand van door de man vervalste opdrachten en facturen een financiële reserve aanlegden. Deels ging het om lopende werkzaamheden die over het jaar heen getild moesten worden. Deels deed de teamleider echter ook uitgaven, waarvoor de gemeente (nog) geen toestemming verleend had. Een deel van die uitgaven of aangeschafte goederen, heeft hij ook nog ten eigen nutte aangewend. Aan de man is het meermalen plegen van valsheid in geschrift en verduistering in dienstbetrekking tenlastegelegd.

De man, die de hem verweten strafbare feiten bekende, heeft aangegeven tot zijn daden te zijn gekomen mede doordat hij de handelwijze die hij bij zijn aantreden aantrof (d.i. het doorschuiven van nog niet opgesoupeerd budget) heeft voortgezet. Hij kreeg daarnaast naar eigen zeggen steeds meer taken en verantwoordelijkheden waarvoor geen of onvoldoende budget was. Een aanzienlijk deel van de uitgaven is ook de gemeente ten goede gekomen terwijl binnen de gemeente daar nooit vragen over zijn gesteld, zo betoogde hij. Het werk groeide hem boven het hoofd. Werk en privé gingen door elkaar heen lopen.

De zaak tegen de betrokken bedrijven is geseponeerd nadat deze het nadeel dat door de gemeente is geleden hadden vergoed.