LAREN - Een 43-jarige man uit Laren is door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het plegen van niet-ambtelijke corruptie. Uit een onderzoek naar een criminele organisatie gericht op het grootschalig telen van hennep, blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat de verdachte in 2021 contacten had met een vermeend lid van deze organisatie. De verdachte was destijds werkzaam als verhuurmedewerker bij een landelijke woningverhuurder en ging in dat kader aan de slag om een geschikte huurwoning in de vrije sector in Amersfoort te vinden voor zijn contact. Daarbij vroeg verdachte steeds om geld.

De verdachte heeft verklaard dat hij achter de woning aan is gegaan, maar stelt dat het nooit tot een daadwerkelijke deal is gekomen. Uit het onderzoek is inderdaad niet gebleken dat een huurwoning is toegewezen of dat er geld is ontvangen door de verdachte. Omdat de wet in dit verband ook het vragen om geld strafbaar stelt, is de officier van justitie van oordeel dat de verdachte zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan niet-ambtelijke corruptie. Het wordt de man kwalijk genomen dat hij, vanuit zijn functie, zichzelf probeerde te verrijken en dit heeft verzwegen tegenover zijn werkgever.

Tijdens een OM-hoorzitting is vandaag aan de verdachte, die een blanco strafblad had, een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een werkstraf van 120 uur. De verdachte heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.