HILVERSUM - Woningcorporatie de Alliantie heeft Ad Melkert (1956) met ingang van 12 februari 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Melkert heeft een zeer brede ervaringsachtergrond, zowel in politieke als in bestuurlijke functies. Hij is nu voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen. Daarnaast vervult hij enkele andere toezichthoudende en adviserende functies bij publieke en private organisaties.


Ad Melkert over zijn benoeming bij de Alliantie: ‘De Alliantie is een toonaangevende corporatie in een sector die een sleutelrol vervult in het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en in de verduurzaming van woningen. Als grote, investerende corporatie levert de Alliantie jaarlijks zo’n 1.100 nieuwbouwwoningen op. In de ketensamenwerking heeft de corporatie inmiddels bijna 7.000 woningen verduurzaamd. De rol van corporaties is maatschappelijk bijzonder relevant.’

Angeline Kierkels, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, is zeer verheugd over de benoeming: ‘Wij hebben met Ad Melkert een voorzitter met een indrukwekkende staat van dienst, die bekend is met de maatschappelijke opgave van de woningcorporaties en affiniteit heeft met de grote investeringen die de Alliantie doet. Wij kijken ernaar uit om met hem samen te werken.’

Ad Melkert volgt Peter van Lieshout op. Van Lieshout neemt na twee termijnen op 11 februari 2022 afscheid van de Alliantie.