GOOI - U wilt schadevergoeding claimen na een ongeluk waarbij u gewond bent geraakt. Het is mogelijk dat u daar recht op heeft. U krijgt het alleen niet zomaar op uw bankrekening gestort. Hiervoor moet u een paar belangrijke stappen nemen. In dit artikel leest u hoe u dat doet.

Hoe doorloopt u het letselschadeproces?

U bent helaas het slachtoffer geworden van een ongeval. Dit brengt u in een nieuwe, vervelende situatie. Eén ding is zeker: u wilt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. U weet alleen niet waar u precies moet beginnen.

Als u schadevergoeding wilt claimen voor uw letselschade, neemt u in het kort de volgende stappen. U:

 1. Stelt een aansprakelijkstelling op waarin u onder andere beschrijft op welke rechtsgrond u de tegenpartij aansprakelijk stelt.

 2. Berekent al uw schade.

 3. Gaat het gesprek aan met de verzekeraar van de tegenpartij over het ongeluk, uw verwondingen en de hoogte van uw schadevergoeding.

Hieronder gaan we wat dieper op deze stappen in.

1: stel een aansprakelijkstelling op

Allereerst stelt u een aansprakelijkstelling op waarin u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor het ongeluk en uw letselschade. Stel dat u bent gebeten door een hond, dan stelt u de tegenpartij aansprakelijk op grond van risicoaansprakelijkheid. In de brief neemt u meer belangrijke informatie op waaronder:

 • De gegevens van de tegenpartij en uw eigen gegevens

 • De datum, plek en oorzaak van het ongeval

 • Het stuiten van de verjaring van uw letselschadezaak

 • Uw recht op smartengeld en wettelijke rente

Als bijlage kunt u kopieën van bewijsmateriaal toevoegen. Het originele bewijsmateriaal houdt u altijd in uw eigen bezit.

2: bereken al uw schade

Vervolgens gaat u al uw schade berekenen. Sommige schadeposten zijn vaak heel duidelijk zoals de kosten voor uw eigen risico, uw gemiste inkomsten en de reparatiekosten voor uw fiets, uw laptop en de glazen van uw bril. Andere schadeposten zijn vaak wat minder duidelijk zoals huishoudelijke hulp, ook als u hulp krijgt van familie of vrienden, en zelfwerkzaamheid, wanneer u door blijvend letsel geen onderhoudswerkzaamheden meer kunt doen aan uw huis en in uw tuin.

Veel slachtoffers weten ook niet waar ze allemaal recht op hebben. Helaas krijgt u ook geen lijst met schadeposten die u vergoed kunt krijgen van de verzekeraar van de tegenpartij. U moet dit allemaal zelf uitzoeken en berekenen. Een van de moeilijkste schadeposten om te berekenen is het smartengeld. De vergoeding die u krijgt voor uw emotionele schade. Toch zult u ook hier een bedrag aan moeten verbinden als u deze schade vergoed wilt krijgen.

3: discussiëren met de verzekeraar

U heeft de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk gesteld voor uw letselschade. De verzekeraar gaat vaak in discussie over de oorzaak van het ongeval en kan de aansprakelijkheid ook afwijzen. Ook als dit onterecht is. Hetzelfde geldt voor de hoogte van uw schadevergoeding. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, krijgt u niet zomaar al uw schade vergoed. U moet dit goed onderbouwen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar met u in discussie gaat over de hoogte van uw schadevergoeding.

Wanneer juridische hulp inschakelen?

U kunt uw schadeclaim zelf indienen of direct voor juridische hulp kiezen. Als u juridische hulp inschakelt, hoeft u zich geen zorgen te maken om:

 • De rechtsgrond waarop u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen

 • De aansprakelijkstelling, en of alle belangrijke punten er wel in vermeld staan

 • Het berekenen van al uw schade

 • De kans dat uw zaak onterecht wordt afgewezen

 • De discussies die de verzekeraar van de tegenpartij met u aan zal willen gaan over de oorzaak van het ongeluk, uw klachten en de hoogte van uw schadevergoeding

U kunt hiervoor bijvoorbeeld letselschadebureau JBL&G inschakelen. U krijgt dan een persoonlijke jurist die het letselschadeproces voor u doorloopt. Het enige dat u hoeft te doen, is uw verhaal vertellen. U vertelt over het ongeluk: de oorzaak, uw schade en de gevolgen daarvan. Uw persoonlijke jurist stelt de juiste vragen waardoor al uw schade kan worden geclaimd bij de verzekeraar van de tegenpartij. Dit kost u bovendien geen cent. De verzekeraar van de tegenpartij moet namelijk ook de buitengerechtelijke kosten van JBL&G vergoeden. Maak hier dus gebruik van.