AMSTELVEEN - Een bijzondere verrassing voor vijf ‘hondstrouwe’ vrijwilligers: zij kregen vrijdag een Koninklijke onderscheiding opgespeld bij KNGF Geleidehonden. Een waardering voor hun jarenlange, belangeloze inzet voor de jongste telgen van de organisatie: de pups. Ieder van hen heeft in meer dan 18 jaar een flink aantal pups verzorgd, opgevoed en gesocialiseerd. Een groot deel van deze hondjes is mede dankzij hun inzet inmiddels geschoold tot geleidehond, assistentiehond, autisme-geleidehond of buddyhond.

Oranje zonnetje voor tientallen pups
Samen hebben deze gezinnen 82 pups in het eerste levensjaar opgevoed en 10 nesten met geleidehondenpups geholpen op de wereld te zetten. Dat alles jaar in jaar uit om de jonge honden een goede basis te geven voor hun opleiding tot geleidehond. Voor de burgemeesters van de betrokken gemeenten reden genoeg om naar opleidingscentrum in Amstelveen te komen en deze trouwe vrijwilligers in een oranje zonnetje te zetten.

Jacqueline van Beek uit Alkmaar voedde de afgelopen negentien jaar als puppypleeggezin 16 pups voor KNGF Geleidehonden op. Daarnaast is zij ook fokgastgezin: er zijn inmiddels twee nesten geleidehondjes in spé bij haar thuis ter wereld gekomen. In achttien jaar tijd nam Ronald Breur uit Tuitjenhorn maar liefst 18 pups in huis die hij met zijn gezin gedurende het eerste levensjaar opvoedde en socialiseerde. Inmiddels heeft zijn gezin nu een moederhond van KNGF Geleidehonden in huis en zagen al twee nesten puppy’s het levenslicht bij hen thuis. Annemarie van den Brink uit Voorhout is in 1999 gestart als puppypleeggezin en heeft op dit moment de 20e pup over de vloer die zij een jaar lang veel liefde, geduld en aandacht geeft. Aukje de Haan uit Meedhuizen is al sinds 1995 betrokken bij de organisatie. Inmiddels heeft Aukje de 23e pleegpup in huis. Ook is de familie De Haan actief betrokken bij het inzamelen van plastic doppen, waarmee geld wordt opgehaald voor KNGF Geleidehonden. Marjo Smulders uit Huizen kreeg in 1996 de eerste KNGF pup in huis. Er volgden nog 6 pups die met liefde gedurende het eerste levensjaar werden opgevoed. Daarna kwam hun eerste moederhond, Quincy, bij hen wonen, die met vier nesten voor 37 nakomelingen zorgde. Op dit moment heeft Marjo de derde moederhond in huis, van wie zij ook alweer twee nesten heeft verzorgd.

Warm nest
Ingrid Nijman, fokspecialist bij KNGF Geleidehonden: “Deze zeer ervaren families, waar inmiddels zoveel jonge geleidehonden ter wereld zijn gekomen, zijn in het totale opleidingsplan van onze organisatie van onschatbare waarde. Aangezien zij zich al zo veel jaren met hart en ziel inzetten om onze pups een warm nest en de juiste start te geven, hebben wij hen voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ze waren zeer blij verrast en onder de indruk. Wijzelf zijn vooral heel trots. Wij kunnen deze gezinnen niet dankbaar genoeg zijn voor al het werk dat ze door de jaren heen voor ons verzet hebben.”

Voordelen boven nadelen
De gezinnen behoren tot de groep trouwste vrijwilligers van de geleidehondenschool. Hun jarenlange inzet laat zien dat de voordelen voor een pleeggezin of fokgastgezin ruimschoots opwegen tegen de nadelen, zoals het onvermijdelijke afscheid van een pup als deze naar school gaat. Ingrid Nijman: “De wetenschap dat de honden na hun opleiding iemand met een beperking de kans geven een vrij en onafhankelijk leven te leiden, geeft de families iedere keer weer de motivatie om een nieuwe pup voor ons op te voeden. Daarnaast zijn het enorme hondenliefhebbers. Dat moet ook wel, want de vrijwilligerstaak als puppypleeggezin of fokgastgezin is behoorlijk intensief. De honden hebben veel tijd en aandacht nodig. De pups van KNGF Geleidehonden spelen dan ook een belangrijke rol in hun gezinsleven.”

KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds)
KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de organisatie tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme. Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.

Marjo Smulders – Vermeulen uit Huizen:
‘Deze bijeenkomst heeft me compleet overvallen. Het hoeft natuurlijk niet, zo’n onderscheiding, maar leuk is het wel. Uiteraard gaan we door met onze taak als fokgastgezin. Honden horen er gewoon bij in ons leven. We zijn verweven met KNGF Geleiedhonden. Toch is het fijn om op deze manier te merken hoe onze inzet gewaardeerd wordt.’