HUIZEN - Op dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Niek Meijer een Koninklijke onderscheiding uit aan vijf personen.


De volgende personen zijn in Huizen gedecoreerd en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer Jos Koot, de heer Robert de Vries, heer Henk Wijga, mevrouw Els Kok-Dieben en de heer Marten Terwal.

Over Jos Koot

De heer Koot was van 1979 tot 1996 penningmeester en later voorzitter van Stichting RK Onderwijs Huizen. Hij heeft er mede voor gezorgd dat op 1 augustus 1986 basisschool De Springplank werd opgericht. Van 1978 tot 2001 was hij scheidsrechter zaalvoetbal bij de KNVB en tijdens de periode 1992 tot 2005 was hij ook rapporteur scheidsrechters in het zaalvoetval bij de KNVB. Als rapporteur leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van scheidsrechters. Met behulp van de rapportages is de KNVB is staat de prestaties van de scheidsrechters te beoordelen.

Van 2010 tot heden is de heer Koot penningmeester, vicevoorzitter en algemeen medewerker bij de Kynologenclub Gooi- en Eemland. De Kynologenclub is een servicecentrum voor hondenliefhebbers.

Van 2011 tot heden is hij penningmeester en sinds twee jaar voorzitter van De Zonnebloem afdeling Huizen. Hij vervult de bestuurstaken, ook als afgevaardigde bij de vergaderingen van de Gooi en Vechtstreek. Met vakanties en activiteiten gaat hij mee als vrijwilliger. Van 2018 tot 2021 trainde hij twee keer in de week de meiden van SV Huizen. In de periode van 2003 tot 2015 was de heer Koot voorzitter van de commissie RAS (Recreanten Activiteiten Senioren) en organiseerde samen met commissieleden ongeveer zes evenementen/activiteiten per jaar voor seniorleden.
Van 2009 tot 2018 was hij voorzitter van Wielertoerclub Huizen. Hij is daarvoor ook nog penningsmeester geweest.

Over Robert de Vries

De heer De Vries was van 1997 tot 2005 en is van 2016 tot heden scriba (secretaris) van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huizen, wijkgemeente Kruiskerk.

Van 1996 tot 2002 en van 2014 tot 2020 was de heer De Vries penningmeester van het CDA Huizen. Sinds 1 juni 2015 tot heden heeft de heer De Vries zitting in de ledenraad van de Evangelische Omroep (EO). De ledenraad is een belangrijk orgaan binnen de EO en bestaat uit 67 personen die een afspiegeling van de kerkelijke samenleving vormen.

Van 2005 tot 13 juli 2011 was hij lid en voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van PCBS De Ark. Van 2006 tot 2012 was hij lid en later voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van schoolvereniging VPCBO Ichthus Huizen.
Van 30 oktober 2012 tot 2015 was hij bestuurslid van het Erfgooiers College Huizen.

In de periode van 1997 tot 2008 was hij redacteur en maker van de Weekbrief Kruiskerk voor de Protestantse Gemeente Huizen, wijkgemeente Kruiskerk.

Van 1988 tot 1996 was hij actief bestuurslid bij het CDA Amstelveen en zat hij ook in de commissie bijzonder onderwijs. Onderwijs had zijn bijzondere interesse en op dat onderwerp is hij ook afgestudeerd voor zijn studie Politicologie aan de VU. Van 1990 tot 1994 was hij fractie-assistent bij het CDA Amstelveen. Door zijn verhuizing naar Huizen in 1996 moest hij stoppen als bestuurder van het CDA Amstelveen. Al snel werd hij in Huizen gevraagd om in hun bestuur actief te worden.

Over Henk Wijga

De heer Wijga is sinds 1980 voorzitter van Hulp Organisatie Gooi en Eemmeer (H.O.G.E.). De vereniging geeft gespecialiseerde gratis medische (nood)hulp op het water. Vanuit zijn bedrijf Audio Rent geeft hij sinds 1990 financiële steun aan H.O.G.E. om materiaal en middelen in te zetten voor het redden van mens en dier.

Met de vereniging zet hij zich in om hulpverlening op het water op een hoger niveau te krijgen. Hij zoekt samenwerking op en heeft nauwe contacten met onder andere de Kustwacht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, bergers en politie. Door zijn initiatief bij het hoofdkantoor KNRM en het Kustwachtcentrum heeft Huizen nu een KNRM station gekregen.

Hij is een expert in het bedienen van vaartuigen en is opgeleid als ALS (Advanced Life Support). In de weekenden gaat hij patrouille varen en bij meldingen (pieper/VHF16) geeft hij direct ondersteuning aan de vraag van het Kustwachtcentrum. Mede daardoor zijn vele mensen in nood op het water met een positieve afloop gered.

Over Els Kok-Dieben

Mevrouw Kok-Dieben is 1980 tot 2019 voorzitter geweest van Stichting Reanimatie Huizen en haar voorgangers. Vanuit de UVV is zij begonnen met het geven van reanimatiecursussen. Zij structureerde dat tot een kleine organisatie en werkte als instructrice en tevens als voorzitter, secretaris en penningmeester. Onder toezien van de Hartstichting werd in 2006 de Stichting Reanimatie Huizen opgericht. In 2019 heeft zij tijdens een vergadering afscheid genomen van Stichting Reanimatie Huizen en heeft toen het Huizer Insigne ontvangen.

In de periode van 1971 tot 1982 was zij voorleesmoeder op basisschool De Baken en heeft zij de bibliotheek opgezet.

Van 1971 tot 2015 heeft zij diverse functies uitgevoerd bij de R.K. Geloofsgemeenschap Huizen. Mevrouw Kok-Dieben heeft 30 jaar leiding gegeven aan allerlei werkgroepen, gaf cursussen bloemschikken, functioneerde lange tijd als lectrice bij erediensten en was vele jaren lid van het parochie kerkkoor.
Sinds 1970 tot heden is mevrouw Kok-Dieben in diverse functies op lokaal en bestuurlijk niveau betrokken bij KBO. Als begeleider/verzorgende ging zij mee bij bootreizen van de Stichting Zonnebloem. Tot op heden organiseert en begeleidt zij in samenwerking met PCOB Huizen ongeveer acht busreizen per jaar, lezingen etc. voor ouderen. Zij schrijft het maandelijks Bulletin, een inlegvel in het oudermagazine van KBO/PCOB, met voor senioren belangwekkende zaken over Huizen. Zij zorgt ook voor de bezorging van het magazine in haar deel van Huizen.

Van 1983 tot 1987 was zij voorzitter van de ouderraad van christelijke scholengemeenschap Stad en Lande, het huidige Erfgooiers College in Huizen.

Over Marten Terwal

De heer Terwal was van 1973 tot 1980 organist bij de Protestantse Gemeente Lelystad – Ontmoetingskerk. Dat was pionierend in een nieuwe (kerkelijke) gemeente. Van 1981 tot heden is hij organist bij de Protestantse Gemeente Huizen. Samen met de dominee neemt hij het programma van de kerkdiensten door, muziek wordt verzameld en overgeschreven naar klavarscribo.

Sinds 1984 tot heden is hij dirigent/cantor, medezanger, solist en begeleider op orgel bij de Protestantse Gemeente Huizen.

Van 2017 tot 2019 zat hij in de tentoonstellingsgroep van het Huizer Museum. Hij heeft geholpen bij het afbreken en opslaan van oude tentoonstellingen en herinrichten en opbouwen van nieuwe tentoonstellingen.