LAREN - De coronaregels zorgen nog steeds voor beperkingen. Sinterklaas en zijn pieten hebben daarom in overleg met de burgemeester, de gemeente en het Sinterklaascomité gekozen voor een aangepast programma.

Dit jaar zal Sinterklaas met pieten vanaf 14.00 uur een intocht door het dorp houden, maar niet zoals gebruikelijk zijn opwachting bij De Prinsemarij maken. RouteDe route van de sinterklaasintocht gaat via het centrum, vanaf de Drift, Naarderstraat, naar de Brink, De Rijt, Brink, Sint Janstraat, Zevenend, Jordaan, kermisterrein, terug via de Sint Janstraat naar de Nieuweweg en Klaaskampen waarna Sinterklaas naar zijn verblijf terugkeert. De Larense Drum- en Showband MCC begeleidt de intocht muzikaal en Muziekvereniging Sint Jan zal met een ensemble onderweg op de route sinterklaasliedjes spelen.

Doorstroomevenement
De intocht is een zogenaamd ‘doorstroomevenement’ gericht op kinderen onder de 18 jaar, waarvoor geen coronacheck nodig is. Wel worden alle ouders nadrukkelijk opgeroepen zich aan de geldende coronaregels te houden en zoveel mogelijk verspreid te staan langs de route. Hiermee hopen we dat alle kinderen van Laren toch van de komst van Sinterklaas kunnen genieten.