BLARICUM - Commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk was 6 juli voor een ambtsbezoek bij de gemeente Blaricum.


Er is gesproken met het nieuwe college van B&W, een bezoek gebracht aan wijkcentrum en ontmoetingsplaats Malbek en de cvdK had ook de eer het Veteranenplantsoentje te open. Het bezoek is afgerond met een openbaar gesprek met de gemeenteraad.

Het was een boeiende middag met diverse inhoudelijke gesprekken over de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en dilemma’s die spelen in de gemeente Blaricum. Regionale samenwerkingsverbanden, participatie, reconstructie van wijken, duurzaamheid zijn enkele onderwerpen waarover met het nieuwe college van B&W is gesproken.

Vervolgens is Van Dijk op bezoek geweest bij Malbak, een wijkcentrum en belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Hier werken veel vrijwilligers met aandacht aan thema’s als veiligheid, leefbaarheid en saamhorigheid, maar er worden ook veel activiteiten georganiseerd zoals ‘Actief en Gezond’. Daarna werd Blaricummermeent bezocht, een prachtige nieuwe duurzame woonwijk met ongeveer 1.000 nieuwe woningen. Tijdens het gesprek met de gemeenteraad stonden onderwerpen als integriteit, het belang van een stabiele bestuurscultuur, veranderd ambt van de burgemeester en duurzaamheid centraal.

Van Dijk: “Het was een boeiende middag met interessante gesprekken. Mooi om te zien dat Blaricum zo in ontwikkeling is en streeft naar een vitale en verbonden samenleving.”