GOOISE MEREN - Op 9 januari 2023 heeft commissaris van de Koning Arthur van Dijk de heer Han ter Heegde beëdigd als burgemeester van de gemeente Gooise Meren bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van 6 jaar.


De tweede ambtstermijn van burgemeester Ter Heegde gaat in op 18 januari 2023 en eindigt op 18 januari 2029. Voor zijn benoeming in Gooise Meren was hij van 2004 tot 2017 burgemeester van de gemeente Heerhugowaard. Van 1999 tot 2004 was Ter Heegde burgemeester van de gemeente Langedijk en van 1994 tot 1999 was hij wethouder in de gemeente Voorburg. Burgemeester Ter Heegde is tevens voorzitter van de Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten.

Beëdiging herbenoemde burgemeester van Gooise Meren

Procedure

Een procedure tot herbenoeming wordt 8 tot 9 maanden van tevoren gestart, nadat de burgemeester aan de commissaris van de Koning en de gemeenteraad heeft laten weten nog een termijn het burgemeestersambt te willen vervullen. Hierbij speelt de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad een belangrijke rol. Die doet een voordracht tot herbenoeming aan de raad. Vervolgens neemt de raad uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn een besluit over de aanbeveling tot herbenoeming. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling met zijn advies door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.