BLARICUM - Op zaterdag 26 juni is het Veteranendag. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid. Door de coronamaatregelen en de onzekerheid over de versoepelingen was het niet mogelijk een samenkomst te organiseren. Burgemeesters Joan de Zwart-Bloch, Roland van Benthem en Nanning Mol: “Toch is het belangrijk dat wij blijk van waardering geven voor hun inzet. Dat doen we dit jaar in stijl. Met legervoertuigen van Stichting ‘Het Gooi Bevrijd’ bezorgen wij bij de veteranen Blaricum, Eemnes en Laren een traditionele Indische maaltijd thuis. Daarnaast zullen ook de BEL-gemeenten dit jaar de Veteranenvlag uithangen.”


Waardering voor veteranen

Met het organiseren van deze maaltijd willen de BEL-gemeenten hun waardering tonen voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies van de veteranen. Dit jaar vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 76 jaar geleden eindigde. De veteranen hebben zich ingespannen voor vrijheid en vrede. Dat verdient alle aandacht en dank en daarom organiseren wij in ons land jaarlijks de Nederlandse Veteranendag.

Eerste keer Veteranenvlag uithangen
De BEL-gemeenten hangen de Veteranenvlag uit op zaterdag 26 juni. Er is een eigen vlag ontworpen voor en door de veteranen. Zo willen zij uiting geven aan hun gevoel van trots als veteraan, maar tevens respect betuigen aan andere veteranen. De vlag werd in de eerste jaren na haar ontstaan alleen uitgehangen door de veteranen zelf. Dit jaar mag de vlag voor de eerste keer ook uitgehangen worden door anderen.

Anjerperken als eerbetoon
Speciaal voor de veteranen zijn er bloemenperken ingericht met witte anjers in de BEL-gemeenten bij de oorlogsmonumenten. In Laren staan er twee bloemenperken op de Brink. In Eemnes staat er een bloemenperk op het Plantsoen. In Blaricum staat er een bloemenperk op de hoek Piepersweg/Noolseweg. Dit zijn plekken om de veteranen te eren en te waarderen. Hiermee geven de BEL-gemeenten gehoor aan de oproep van het Nederlands Veteraneninstituut om voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag een perkje met witte anjers te laten bloeien. De Witte Anjer wordt al sinds 2005 gebruikt als uiting en waardering voor de Nederlandse veteranen.