BLARICUM - De wijk Bijvanck in Blaricum wordt de komende jaren opgeknapt. Voordat de eerste spade de grond in gaat, krijgen wijkbewoners de ruimte om hun ideeën en wensen hierover uit te spreken.

Eerder dit jaar kon dat via een digitale enquête. Aanvullend daarop vond er afgelopen zaterdag 12 september een wijksafari plaats: wandelingen door de wijk onder leiding van de gemeente en advies- en ingenieursbureau SWECO. Wethouder Liesbeth Boersen:
"Bewoners van de Bijvanck zijn betrokken en denken graag mee. Die ruimte willen we hen waar mogelijk graag geven. Circa 80 bewoners namen afgelopen zaterdag – vanwege de coronamaatregelen in kleine groepen – deel aan de wijksafari. Bewoners gaven aan ons hun ideeën en aandachtspunten voor de reconstructie mee. Tegelijkertijd toetsten wij ook ónze conceptideeën bij hen. Dit leidde tot een mooi samenspel".

Bewonersparticipatie
Afgelopen voorjaar konden bewoners van de Bijvanck hun mening laten horen via een digitale enquête. Bijna 300 bewoners maakten hiervan gebruik. Terugkerende thema´s hierin zijn groen(onderhoud), parkeren en wateroverlast. De wijksafari was bedoeld om met bewoners het gesprek aan te gaan over een aantal ideeën en knelpunten die onder meer uit de enquête naar voren kwamen. Een samenvatting van de enquêteresultaten vindt u op de pagina Bijvanck.

Reconstructie
De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken en de wegen. Op dit moment bereiden we het werk achter de schermen voor. Eén van de onderdelen hiervan is het ophalen van wensen van bewoners uit de wijk. De voorontwerpfase zal de rest van 2020 duren. In 2021 zal per deelgebied het plan worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna start de uitvoering.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op de pagina Bijvanck.