BLARICUM - Vrijdag heeft wethouder Liesbeth Boersen – via een machine – een speciaal bloemenmengsel aangebracht aan de geluidswal langs de Bijvanck. Wethouder Liesbeth Boersen: ¨Dit verhoogt de biodiversiteit: het mengsel trekt bijen en andere insecten aan. Als alles straks gaat bloeien ziet het er bovendien fleurig en kleurrijk uit!¨


Ook de middenbermen van de Randweg zijn onlangs ingezaaid. Hiervoor hebben we de toplaag (bovenste laag) uit de middenberm verwijderd. Boersen: ¨Dit doen we om de waterafvoer vanaf de rijbaan te verbeteren. Het regenwater kan hierdoor makkelijker en sneller de bodem inzakken. Ook daar ziet het er straks fleurig uit. Een win-win-situatie dus!¨

Inzaaien van de geluidswal
Voor het inzaaien van de geluidswal wordt een mengsel gemaakt van houtsnippers, natuurlijk bindmiddel, bloemenzaad en graszaad. Dit is nodig zodat het uiteindelijke mengsel blijft ´plakken´ aan het talud (het schuine gedeelte van de wal). Een speciale ´sproeimachine´ maakt dit werk gemakkelijker.