HILVERSUM - Om ruimte te maken voor de aanleg van een vrije busbaan door Hilversum en de bouw van de natuurbrug in Anna’s Hoeve, start de provincie Noord-Holland maandag 7 oktober met het kappen van bomen.

De meeste bomen staan aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De kapwerkzaamheden starten aan de zuidzijde van het spoor en schuiven medio november door naar de noordkant. Eind 2019 is het werk klaar.

Er wordt gewerkt op doordeweekse dagen tussen zonsopgang en zonsondergang. Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden. Ondanks dat het broedseizoen ruimschoots voorbij is, controleert hij de bomen voor kap op nestelende dieren. Indien nodig worden extra maatregelen getroffen. Kleine bomen worden ter plekke versnipperd en grote bomen afgevoerd. Een deel van de stammen (stobben) wordt gebruikt op de natuurbrug, als schuilgelegenheid voor reptielen en kleine zoogdieren.

Om de veiligheid voor wandelaars en recreanten te garanderen, wordt het werkgebied afgezet met linten en informatieborden. Zodra het kaphout en de stobben zijn afgevoerd, worden er bouwhekken geplaatst. Bouwverkeer rijdt aan de zuidzijde via de Dr. Albert Schweitzerweg en aan de noordzijde langs het viaduct bij de Zandheuvelweg.

Compensatie van de gekapte bomen
De gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, zoveel mogelijk in het gebied zelf en anders binnen de gemeente Hilversum of provincie. Veel nieuwe bomen komen op de grondwallen die straks als natuurlijke buffer langs bus- en spoorbaan worden aangelegd. Ook langs de busbaan binnen de bebouwde kom en op de plek waar nu nog de Weg over Anna’s Hoeve ligt komen nieuwe bomen. De film Voltooiing Groene Schakel gaat over de toekomstige inrichting van Anna's Hoeve en Monnikenberg, waarbij het streven naar biodiversiteit centraal staat.

Van een aantal volwassen bomen wordt het kaphout ter beschikking gesteld aan Hilversumse praktijkscholen en/of meubelmakers. Ook worden ongeveer 500 tot 1000 inheemse boomsoorten na de kap actief aangeboden aan duurzame initiatiefnemers binnen de provincie.

Bezwaren
De voorlopige voorziening die door de VBAH werd aangevraagd om de kap uit te stellen, heeft de rechter verworpen. De voorzieningenrechter vindt dat de provincie Noord-Holland de gevolgen voor flora en fauna zorgvuldig heeft onderzocht en dat de compenserende maatregelen toereikend zijn. Het bijbehorende bezwaarschrift moet nog worden afgehandeld, maar op grond van de uitspraak van de voorzieningenrechter mag de provincie starten met kappen.

HOV in t Gooi
De werkzaamheden vallen onder HOV in ’t Gooi. Dit project zorgt voor de aanleg van een snelle busverbinding tussen Huizen en Hilversum. In Hilversum komt parallel aan het spoor een vrije busbaan te liggen. In Anna’s Hoeve wordt een natuurbrug gebouwd.