HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum is ziek. De burgemeester heeft een zware infectie en is hiervoor onder behandeling in het ziekenhuis. Er is geen sprake van Covid-19.


Loco-burgemeester Karin Walters neemt zijn burgemeesterstaken gedurende zijn ziekte tijdelijk waar.

Burgemeester Joan de Zwart- Bloch (gemeente Blaricum) neemt zijn voorzittersfunctie in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek tijdelijk waar.

De aankomende gemeenteraad van 21 april aanstaande wordt voorgezeten door raadslid Annemarie den Daas, vice-voorzitter van de gemeenteraad.