LOOSDRECHT - In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realiseren van twee integrale kindcentra (IKC) in Loosdrecht. Het college van burgemeester en wethouders vraagt 190.000 euro extra krediet om het eerste IKC gasvrij te kunnen opleveren.

Het eerste IKC komt op de plek van de huidige Rehobothschool. Deze school zal worden verbouwd en uitgebreid. Omdat het gaat om een verbouwing, en niet om nieuwbouw, is de nieuwe regelgeving voor gasvrij bouwen hierop niet van toepassing. Toch stelt het college aan de gemeenteraad voor om het nieuwe IKC gasloos op te leveren. Zij geeft hiermee invulling aan de ambitie uit het bestuursakkoord 2018-2022 om het maatschappelijk vastgoed zo veel mogelijk te verduurzamen.

Besparing CO2 uitstoot
Door het gasvrij bouwen van dit IKC wordt jaarlijks 17.000m3 gas bespaard en daardoor 30,6 ton CO2 uitstoot per jaar voorkomen. Vanwege de besparing op de kosten voor gas worden de jaarlijkse financiële lasten die voortvloeien uit het krediet, vergoed door Stichting Proceon, eigenaar en bestuurder van de school.

Start verbouw
De verbouw van de huidige Rehobothschool start naar verwachting in de zomer van 2019. De gemeenteraad beslist in haar vergadering van donderdag 9 mei over de kredietaanvraag.