BLARICUM - Nu ook het AED-apparaat bij de brandweerkazerne is aangesloten op het meldsysteem van HartslagNu.nl, beschikt Blaricum over een dekkend AED-netwerk! Doel hiervan is om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand te vergroten. De gemeente startte in 2019 met het project en werkte samen met Stan, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij de implementatie van het oproepsysteem.


Na de start in 2019 is een werkgroep opgestart met betrokken inwoners die aan de slag zijn gegaan om het AED-netwerk op te zetten. Dit gebeurde onder begeleiding van Stan. Er zijn nu 20 AED-apparaten in Blaricum te vinden.

Wethouder Gerard Knoop: “Samen met de werkgroep is het gelukt om Blaricum hiermee een beetje veiliger te maken. Ik ben daar ontzettend trots op en enorm blij met het werk dat door de werkgroepleden is verzet!” Om de apparaten te kunnen bedienen zijn er ook burgerhulpverleners nodig. In Blaricum zijn er 136 burgerhulpverleners. Dat is voldoende voor het AED-netwerk, maar versterking is altijd goed. Voor wie zich hiervoor aan wil melden, dan kan bij www.hartslagnu.nl

Motie
In november 2018 nam de gemeenteraad de motie aan: ‘Wat te doen, als elke seconde in Blaricum telt’. Met de motie gaf de gemeenteraad het college opdracht om de mogelijkheden van burgerinitiatieven te onderzoeken om deelname aan AED projecten te stimuleren en om inwoners te motiveren zich aan te melden als burgerhulpverlener. Het inzetten van AED’s behoort niet tot wettelijke taak van de gemeente. Toch zette de gemeente zich in om de AED’s in de buitenruimte te faciliteren en de kracht van de samenleving te vergroten. Uiteindelijk voor de veiligheid van inwoners.

Stan
De landelijke stichting HartslagNu heeft het functioneren van de AED’s bij Stan ondergebracht. Stan zet zich ook in voor de 6-minutenzones en ondersteunt gemeenten met de implementatie van het oproepsysteem, waaronder het werven van burgerhulpverleners. Met een goed netwerk van burgerhulpverleners kunnen sterfgevallen door hartstilstanden worden voorkomen.