HUIZEN - Dertien inwoners van Huizen hebben maandag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Lintjesregen kende dit jaar een andere opzet. De gedecoreerden werden vanochtend door de burgemeester gebeld en verteld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Gedurende deze week krijgen zij allen persoonlijk het versiersel door de burgemeester uitgereikt.


De volgende inwoners worden gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 1. de heer Asal
 2. mevrouw Banning-Waleson
 3. de heer Drooger
 4. de heer Leeflang
 5. de heer Rebel
 6. de heer Van de Ridder
 7. de heer Sikking
 8. de heer Teppema
 9. de heer Westland
 10. de heer Wolvetang
 11. de heer Van Zijll Langhout
 12. de heer Comvalius

De volgende inwoner wordt gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

 1. de heer

  Vermeij

Wie zijn de gedecoreerden?

De heer Asal

De heer Asal zet zich sinds 1992 tot heden op vrijwillige basis in als huismeester van de Selimiye Moskee te Huizen. Deze moskee werd in 1996 in samenwerking met de Islamitische Stichting Nederland opgericht. Daarnaast organiseert hij tijdens de ramadanmaand de iftarmaaltijden voor jong en oud. Tevens was hij betrokken bij de formele plaatsing van de tekst ‘Samen zijn we de samenleving’ op de gevel van wijkcentrum ‘Meentamorfose’. Tot slot vertegenwoordigt hij de moskee bij bezoeken aan andere religieuze huizen (o.a. kerken) en organisaties.

Mevrouw Banning-Waleson

Mevrouw Banning-Waleson is van 1985 tot heden vrijwilliger bij Versa Welzijn. Ze is barmedewerker bij Meentamorfose en organiseert gymactiviteiten voor dames uit de wijk. Vanaf 2014 tot heden is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij Stichting Vrienden van Nusantara en zet zij zich onder andere in voor cultuurspecifieke activiteiten van de verpleeginstelling en andere activiteiten. Van 1973 tot 1987 was zij overblijfmoeder bij de Theo Thijssenschool/Kleuterschool Ketelbinkie. Van 1980 tot 2005 zette zij zich in als vrijwilliger voor de zwemvierdaagse bij zwembad Sijsjesberg.

De heer Drooger

De heer Drooger is van 1982 tot heden vrijwilliger bij voetbalclub s.v. Huizen in diverse functies: redacteur van het clubblad en jubileumkranten, voorzitter activiteitencommissie, secretaris, voorzitter en sinds 2006 tot heden bestuurslid facilitaire zaken en projecten. Daarnaast is hij van 2012 tot heden vrijwilliger bij en bestuurslid van de Protestantse Gemeente Huizen: sinds 2019 voorzitter van de kerkenraad, ouderling kerkrentmeester en in die hoedanigheid lid van het moderamen (2012-2019) en lid van het College van Kerkrentmeesters. Ook is hij tot heden bestuurslid van de Businessclub Zuyderzee.

De heer Leeflang

De heer Leeflang is van 1996 tot heden vrijwilliger bij Atletiek Vereniging Zuidwal te Huizen. Hij zet zich in voor het betrekken van mensen met een lichamelijke beperking (soms in combinatie met een verstandelijke beperking) in de gymnastieksport. Tevens initieerde hij de werkgroep aangepaste sport, nu de afdeling gehandicaptensport. Daarnaast initieerde hij de afdeling Bewust Ondernemende Mensen. Voorts fungeerde hij als jeugdtrainer en vertrouwenspersoon.

De heer Rebel

De heer Rebel is van 1987 tot heden vrijwilliger bij en secretaris (2016-2020) van de Historische Kring Huizen. Daarnaast is hij van 1995 tot heden vrijwilliger bij Visio Wonen & Dagbesteding door tandemfietstochten voor cliënten te organiseren. Tevens van 1999 tot heden vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Huizen door rondleiding te verzorgen in de monumentale Oude kerk. In de perioden 1980-1991 en 1994-2005 fungeerde hij bij de Hervormde Gemeente Huizen als diaken en ouderling van een wijkgemeente.

De heer Van de Ridder

De heer Van de Ridder is van 1992 tot heden vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Huizen. Daarnaast is hij van 2007 tot heden vrijwilliger bij het Pastoraal Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ te Oosterbeek. Deze instelling biedt tijdelijk onderdak en geestelijke begeleiding aan mensen die afstand willen nemen van hun woon- of werksituatie. Tevens is hij van 2018 tot heden vrijwilliger bij de Hospice Huizen. Van 1975 tot 1978 was hij vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde gemeente Eemnes-Buiten. Van 1978 tot 1994 was hij vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad (1982-1994) van de Nederlands Hervormde gemeente Meentkerk te Huizen. Van 1982 tot 1992 was hij bestuurslid van de schoolvereniging Eben Haezer.

De heer Sikking

De heer Sikking is van 2006 tot heden vrijwilliger bij het Goois Natuurreservaat (GNR). Hij is coördinator en voorbereider van de vrijwilligersgroepen in de regio Noord, coördinator en begeleider van de natuurwerkgroepen te Huizen, organiseert buurtdagen op de Vliegheide en de Nieuw Bussumerheide, sinds 2016 lid van de klankbordgroep van het natuurgebied namens de 13 natuurwerkgroepen en onderhoudt hij de contacten met andere natuurwerkgroepen buiten ’t Gooi en ten slotte ondersteunde hij de verbouwing van het vrijwilligersverblijf ‘De Ouder Loods’. Van 1966 tot 1976 medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Hilversum. Van medio jaren 1970 tot begin jaren 1980 was hij penningmeester van de Vereniging voor zang, dans en muziek ‘Zadamuz’. Van 2011 tot 2014 was hij bestuurslid en penningmeester van de Volksdansvereniging ‘Karoen’. Een jaar is hij penningmeester van het hoofdbestuur geweest van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudies en bestuurslid van de regio Gooi.

De heer Teppema

De heer Teppema is van 2009 tot heden vrijwilliger bij het Goois Natuurreservaat en verricht in teamverband wekelijks een dag onderhoud aan de bossen van GNR. Daarnaast is hij van 2011 tot heden voorzitter van de cliëntenraad van Tergooi ziekenhuizen. Tevens is hij van 2012 tot heden secretaris van de Stichting DDA Classic Airlines. Deze stichting houdt met vele vrijwilligers een DC-3 (Dakota) als vliegend erfgoed in de lucht en verzorgt daarmee rondvluchten. Van 1976 tot 1979 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging Bangkok. Van 1990 tot 1994 was hij voorzitter van de Huizer Hockey Club en ook vrijwilliger (periode onbekend). Van 1995 tot 2005 was hij bestuurslid van Forteiland Pampus. Van 2005 tot 2015 was hij oprichter en voorzitter van de buurtvereniging Westereng-Z. Van 2006 tot 2014 was hij secretaris van de Landelijke Oudervereniging Balans. Dit is een bureau voor kinderen met gedrags- en leerstoornissen (ADHD en dyslexie). Van 2008 tot 2013 was hij voorzitter van koorvereniging Pro Musica in Bussum. Van 2013 tot 2019 was hij voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Zorg Almere.

De heer Vermeij

De heer Vermeij is in 1999 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet op het terrein van de voetbalsport/voor de KNVB. Sindsdien heeft hij de volgende activiteiten ontplooid en is daarvoor nu benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Van 1999 tot heden is de heer Vermeij lid van het beroepscollege wedstrijdzaken arbitrage betaald voetbal KNVB. Daarnaast is de heer Vermeij van 1999 tot heden waarnemer Talenten Traject betaald voetbal scheidsrechters top amateur niveau KNVB. Als waarnemer brengt hij advies uit aan de leiding van de scheidsrechterscommissie betaald voetbal of kandidaten geschikt zijn voor de sectie betaald voetbal. Ook is hij van 2015 tot heden het betrokken bij de cursus verenigingsscheidsrechters bij s.v. Huizen.

De heer Westland

De heer Westland is vanaf 1976 actief als vrijwilliger in diverse functies binnen de Protestantse Kerk Nederland in Veenendaal. Zo was hij jeugdouderling Dragonderwijk, secretaris en voorzitter van de Jeugdraad, en in die hoedanigheid heeft hij de bid- en de dankdagen opgestart. Vanaf 2014 tot voor kort was hij voorzitter van het College van Diakenen. Om de diaconale aspecten te behartigen had hij zitting in het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Sinds 2016 is de heer Westland een bevlogen bestuurder van het gemengde projectkoor Oriolus in Maarn. Door de verhuizing naar Huizen in het najaar van 2020 heeft de heer Westland afscheid moeten nemen van Veenendaal en zijn vrijwillige activiteiten in die gemeente.

De heer Wolvetang

De heer Wolvetang is van 2005 tot heden voorzitter van het Huizer Veteranen Comité. Hij zet zich in voor de Nationale Veteranendag en de jaarlijkse herdenkingen. Daarnaast coördineert hij lokale en regionale activiteiten. Tevens is hij van 2005 tot heden vrijwilliger bij het Dienstencentrum De Brassershoeve. Hij organiseert elke week een klaverjasmiddag.

De heer Van Zijll Langhout

De heer Van Zijll Langhout is van 2000 tot heden vrijwilliger bij de Protestante Gemeente Huizen. Hij verzorgt het technische gedeelte van de kerkdiensten en is lid van de stoelenploeg. Daarnaast is hij van 2002 tot heden beheerder bij de Stichting Wereldwinkel Huizen, geeft kassacursus aan nieuwe medewerkers en verricht allerlei technische aanpassingen in de winkel. Van 1982 tot 1992 was hij vrijwillige conciërge bij de Protestants Christelijke Basisschool Da Costa.

De heer Comvalius

De heer Comvalius is van 2004 tot heden medeoprichter, bestuurslid (tot 2009), directeur (2008-2015) en coördinator (sinds 2015) van de Stichting d’ONS (duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname) te Naarden. Daarnaast is hij van 2015 tot heden vrijwilliger bij Sportvereniging Real Sranang te Amsterdam. Tevens is hij van 2016 tot heden lid van de mediaraad van de Regionale Omroep RTV Noord. Van 2005 tot 2016 was hij lid van de commissie van toezicht van de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel. Van 2010 tot 2013 was hij trainer en jeugdbegeleider bij voetbalvereniging NVC te Naarden.

De heer Comvalius is inwoner van de gemeente Huizen, maar wordt op verzoek in de gemeente Gooise Meren door burgemeester Han ter Heegde gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.