HILVERSUM - Maandag 25 april 2022 is de Natuurbrug Anna’s Hoeve in Hilversum opgeleverd. Hierdoor krijgen dieren een groter aaneengesloten leefgebied waardoor hun overlevingskansen toenemen.


Samen met de faunatunnel onder de A27, die in 2018 is aangelegd, vormt de natuurbrug in Anna’s Hoeve de zogenoemde Groene Schakel die de natuur tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar verbindt.

Op veel plekken wordt de natuur doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren de oversteek te maken van het ene natuurgebied naar het andere. Ook planten hebben hinder van de barrières: zaden verspreiden zich namelijk vaak via de huid of vacht van dieren. Met de nieuwe natuurbrug in Anna’s Hoeve kunnen dieren straks in 1 keer het spoor, de busbaan, de weg en het fietspad over. Om al deze infrastructuur veilig ‘te overbruggen’ is de natuurbrug extra hoog (8 meter) en breed (50 meter) gemaakt.

Gedeputeerde Rommel bracht samen met de bestuurders van ProRail, de gemeente Hilversum, het Goois Natuurreservaat en uitvoerder BAM een bezoek aan de brug in het natuurgebied Anna’s Hoeve. “Deze indrukwekkende brug is een belangrijke schakel in een reeks van natuurbruggen en faunapassages waardoor groot en divers natuurgebied ontstaat. Dit betekent veel voor de planten en dieren in het gebied”, aldus gedeputeerde Rommel.

Om ervoor te zorgen dat de natuurbrug straks optimaal functioneert, werkt de provincie sinds oktober vorig jaar aan een nieuwe inrichting van omliggende natuurgebieden. Door het instellen van rustgebieden en een variatie van bomen, heide en waterpartijen wordt de natuur rond de natuurbrug aantrekkelijker voor verschillende plant- en diersoorten. Rommel: “Dieren moeten zich veilig genoeg voelen om de oversteek daadwerkelijk te gaan maken. Daar helpen wij graag een handje bij”.