HUIZEN - Uit een extern onderzoek blijkt dat collega's van de frauderende teamleider van Wijkbeheer en Service, plichtsverzuim hebben gepleegd. Toch is ze dat niet te verwijten. Daarom worden er geen disciplinaire maatregelen genomen.

In oktober 2018 werd in opdracht van het college een externe hoor- en onderzoekscommissie gestart naar aanleiding van onregelmatigheden bij het team Wijkbeheer en Service. De teamleider fraudeerde op grote schaal. Hij had een tegoed van meer dan een half miljoen aan gemeentegeld uitstaan bij leveranciers, voor fictieve opdrachten.

Inmiddels heeft de commissie een geheime rapportage opgeleverd waaruit blijkt dat het gedrag van de collega's van de teamleider 'zijn te kwalificeren als plichtsverzuim en toerekenbaar zijn.' De commissie concludeert ook dat er onvoldoende sprake is van verwijtbaarheid, waardoor disciplinaire maatregelen niet gerechtvaardigd zijn.

Aanbevelingen
De gebeurtenissen bij het team hebben ertoe geleid dat de gemeente de werkwijzen, structuur en cultuur van de afdeling Openbare Werken, waarvan het team Wijkbeheer en Service onderdeel is, onder de loep te nemen. De aanbevelingen uit de rapportage nemen ze hierin mee.

Bij het meldpunt integriteit zijn intussen vijf meldingen binnengekomen. De gemeente laat weten dat één melding door de commissie is afgerond. De commissie adviseert het college om een en ander nader te onderzoeken. De overige meldingen heeft de commissie nog in onderzoek.