KEVERDIJK - In het verleden was het tijdens de jaarwisseling onrustig in het winkelgebied Keverdijk. Daarom is sinds de jaarwisseling van 2018 op 2019 een vuurwerkvrije zone ingesteld. Dit heeft een positieve invloed gehad op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Tijdens de aanstaande jaarwisseling is het winkelgebied Keverdijk opnieuw een vuurwerkvrije zone​​​​​​​. Ook is er tijdelijk cameratoezicht. Het doel is verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied.


Vuurwerk afsteken verboden
In de vuurwerkvrije zone is het verboden om knal- en siervuurwerk af te steken. Het verbod geldt voor alle plekken in de vuurwerkvrije zone, zoals de straat, de stoep, tuinen en balkons. Er mag alleen vuurwerk worden afstoken op een plek buiten de vuurwerkvrije zone. Dat mag in Nederland tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Cameratoezicht
In de periode van 27 december 2019 tot en met 3 januari 2020 is er in het winkelgebied Keverdijk cameratoezicht. De camera’s worden op hoge masten op een aantal punten in het gebied neergezet en zijn duidelijk zichtbaar. De camerabeelden worden gebruikt als extra toezicht.

Alle belanghebbenden zijn per brief over de vuurwerkvrije zone en het cameratoezicht geïnformeerd.

Vragen
Neem voor vragen contact op met de medewerkers van openbare orde en veiligheid via 035 207 00 00 of veiligheid@gooisemeren.nl​​​​​​​.