GOOISE MEREN - Op dinsdag 1 oktober ondertekenden de in Gooise Meren actieve woningcorporaties en hun huurdersorganisaties samen met de gemeente zogenaamde kaderafspraken. Met deze kaderafspraken richten partijen zich op betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid, het voorkomen van schulden, het bevorderen van de doorstroming en leefbaarheid en het goed huisvesten van bijzondere doelgroepen. Deze kaderafspraken zijn een belangrijke stap naar prestatieafspraken.

De vertegenwoordigers van de huurders zijn blij met de afspraken. Aleid Hamelink namens Huurdersbelang Woningstichting Naarden: “We zijn blij dat er heldere afspraken zijn gemaakt over voor ons belangrijke onderwerpen. We hebben hier lang en intensief aan gewerkt. Het is nu tijd om vooruit te kijken. Er is namelijk nog genoeg te doen in Gooise Meren.” De gemaakte kaderafspraken gelden voor alle 5 in Gooise Meren actieve woningcorporaties, hun huurdersorganisaties en de gemeente. Voorbeelden zijn het stimuleren van doorstroming voor senioren binnen de eigen wijk, meer bewustwording over verduurzaming, de inzet van wooncoaches en onderzoek naar tijdelijke huurcontracten.

Kaderafspraken en productieafspraken
De prestatieafspraken voor de gemeente Gooise Meren zijn dit jaar voor het eerst opgesplitst in kaderafspraken en productieafspraken. De kaderafspraken betreffen samenwerkingsafspraken op verschillende thema’s en hebben een looptijd van 5 jaar. Naast deze kaderafspraken worden per corporatie productieafspraken gemaakt. Deze productieafspraken worden jaarlijks gemonitord.

Belangrijke stap voor huurders en woningzoekenden

Verantwoordelijk wethouder Nico Schimmel vindt dit een enorm belangrijke stap voor alle mensen die in een sociale huurwoning wonen of er een zoeken in Gooise Meren. “Deze kaderafspraken vormen een prima basis voor verdere samenwerking met de corporaties en de huurders voor de komende jaren. Daarna gaan we met z’n allen vol energie verder om de klus te klaren. Ik wil namelijk voor het einde van het jaar ook duidelijkheid hebben over de productieafspraken.”

Het vervolg: productieafspraken
In de nog te maken productieafspraken worden per corporatie afspraken gemaakt met de gemeente en de huurdersvertegenwoordigers. Dit gaat bijvoorbeeld over de groeiopgave van 350 extra sociale huurwoningen in Gooise Meren voor de komende jaren. De betrokken partijen verwachten deze voor het einde van dit jaar te presenteren. “Als dat lukt, dan hebben we nog meer te vieren,” aldus Nico Schimmel.