WIJDEMEREN - De kosten voor de bouwprojecten Porseleinhaven en Nedervecht in de gemeente Wijdemeren vallen fors hoger uit. Een onderzoeksbureau heeft berekend dat voor de Porseleinhaven 845.000 euro extra nodig is en voor Nedervecht 821.000 euro.

De Porseleinhaven is een bouwproject aan de Oud-Loosdrechtsedijk en moet het nieuwe dorpshart van Oud-Loosdrecht worden. Er komen woningen, maar ook horeca, dienstverlening, detailhandel en werkruimtes. De extra kosten komen door extra plankosten door verlenging van de looptijd.

Versoberen
Daarnaast zijn de kosten voor het bouw- en woonrijp maken hoger en is de grondopbrengst lager dan verwacht. Tot slot is er subsidie vervallen. Er wordt nu onderzocht of de kwaliteit van de openbare ruimte omlaag kan. "Het huidige plan kent een hoog ambitieniveau, zowel in programma als openbare ruimte. Een mogelijke knop is het versoberen van de kwaliteit. Dit staat echter op gespannen voet met de eerder gemaakte politieke keuzes voor dit project", zo staat te lezen in een notitie.

Nedervecht is een groot project in Nederhost den Berg waarin de afgelopen periode 200 woningen zijn gebouwd. De extra kosten komen daar vooral door het bouwrijp maken van het terrein van de tennisvereniging. Maar ook kost de watercompensatie extra en zijn de begeleidings- en advieskosten meer.

Ondanks dit grote verlies, denkt de wethouder de tekorten kunnen opgevangen in de jaarrekening van 2018.