HILVERSUM - De gemeenteraad van Hilversum heeft vanavond 'ja' gezegd tegen het plan om het stationsgebied in het centrum grondig op te knappen. Met 31 stemmen voor en 4 tegen is het stedenbouwkundig plan aangenomen.

Het stationsgebied moet meer bij het centrum gaan horen. Er is gekozen voor het model 'De 7 straatjes'. De omgeving rond het station wordt daardoor een geheel van 'pleinen en brinkjes' in plaats van het kale gebied dat het nu is in de ogen van velen.

Over het spoor'
Behalve het stedenbouwkundig plan werd ook een amendement van het CDA en Leefbaar Hilversum aangenomen. Hierin vragen de partijen om een onderzoek naar de mogelijkheid om het centrum en de oostzijde van het station meer met elkaar te verbinden. Wethouder Arno Scheepers (VVD) zegt met veel enthousiasme samen met bewonersverenigingen te gaan kijken naar kansen om beide zijden van het station te verbinden.

Het plan behelst verder onder andere: 'betaalbare woningen' rond het station, verbreding van de fietstunnel onder het station door, uitbreiding van de capaciteit van de fietsenstalling onder het station, de Stationsstraat wordt autoluw en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers.