LOOSDRECHT - Als vervolg op de succesvolle samenwerking vorig vaarseizoen gaan toezichthouders van gemeente Wijdemeren, de politie en Recreatie Midden-Nederland (uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o.) de krachten verder bundelen om de overlast van te snel varende boten op de Loosdrechtse Plassen aan te pakken.

In augustus vorig jaar werd controle en handhaving op het water voor het eerst gezamenlijk uitgevoerd. Op basis van de positieve ervaringen wordt deze samenwerking nu voortgezet en nog efficiënter benut. De werkroosters van de toezichthouders worden op elkaar afgestemd, informatie wordt gedeeld en er worden afspraken gemaakt over de wijze van verbaliseren van overtreders. De jeugdwerkers van Jeugdpunt zullen nu vanaf het begin aansluiten. De bedoeling is dat vrijwilligers op beperkte schaal meehelpen. Ook worden jachthavenondernemers uitgenodigd om mee te doen. De scope ligt niet alleen op het tegengaan van snelvaren maar ook op voorlichting, preventie en hulpverlening om andere overlast aan te pakken.

Gezamenlijk registratiesysteem
Eén van de voordelen van deze samenwerking is een gezamenlijk registratiesysteem, zodat informatie direct gedeeld kan worden. Bij een aanhouding van bijvoorbeeld een te snel varende boot kan dan gekeken worden of die persoon niet al eerder een waarschuwing heeft gekregen van één van de andere handhavingsdiensten of al eens een boete heeft gekregen.

Meldpunt Toezicht
Via www.meldpunttoezicht.nl kan iedereen melding maken van verdachte of gevaarlijke situaties en niet-spoedeisende calamiteiten, waaronder mogelijke overtredingen van de regels voor het snelvaren op de Loosdrechtse Plassen.

Maximale vaarsnelheid
Voor de Loosdrechtse Plassen geldt een maximum toegestane vaarsnelheid van 12 kilometer per uur. Watersporters, die sneller willen varen, kunnen een ontheffing aanvragen bij het Plassenschap voor een jaar of voor een dag. Met een ontheffing mag er op bepaalde plaatsen en op toegestane tijden op de Loosdrechtse Plassen sneller gevaren worden dan 12 kilometer per uur. Binnen 100 meter van een oever en ’s nachts mag nooit sneller gevaren worden dan 6 km/uur. In de praktijk blijkt dat deze regels vaak worden overtreden. Dit zorgt voor hinder, overlast en gevaarlijke situaties voor andere watersporters, omwonenden en recreanten.