GOOISE MEREN - Na lang getouwtrek gaan de gemeente Gooise Meren en de Gooise woningcorporatie Dudok Wonen toch weer om tafel om afspraken te maken over het op peil houden van de voorraad sociale huurwoningen de komende jaren. De kwestie zorgde er eerder voor dat Gooise Meren de corporatie uitsloot van het bouwen van huizen totdat er wel afspraken waren gemaakt.

De kwestie speelt ondertussen al meer dan een jaar. Het gaat om de afspraken die Gooise Meren wil maken met alle woningcorporaties om er voor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen blijven. De gemeente heeft momenteel 5.400 sociale huurwoningen, zo'n twintig procent van het totale woningaanbod.

Om er voor te zorgen dat dat percentage de komende jaren eerder stijgt dan daalt, moeten er de komende jaren zeker 350 sociale huurwoningen bij komen. Gooise Meren wil het aanbod sociale huurwoningen op minimaal 5.800 woningen hebben. Om dat voor elkaar te krijgen maakt Gooise Meren met alle opererende woningcorporaties zogeheten prestatieafspraken. Dat lukte met alle corporaties, behalve met Dudok Wonen. Elk bod dat Dudok Wonen op tafel legde zorgde juist voor een vermindering van het aantal huurwoningen.

Toch weer gesprekken
De kwestie leidde er toe dat de gemeente Gooise Meren afgelopen februari bij de minister aanklopte om een uitspraak te doen over de zaak. Dudok Wonen deed een dag later hetzelfde. De gemeente en de woningcorporatie hebben daarna toch weer met elkaar om tafel gezeten, een paar plooien gladgestreken en de strijdbijl begraven.

Er gaat nu toch weer gekeken worden hoe Dudok Wonen kan bijdragen aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Die afspraken zijn er nog niet, maar Gooise Meren geeft aan veel vertrouwen te hebben in een goede afloop.