BLARICUM - In de week van 11 mei zijn in de centrums van het Oude Dorp en de Bijvanck de hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen (waaronder de petunia) die het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten.


De hanging baskets en een aantal bloemzuilen zorgen voor een kleurrijke en fleurige sfeer in beide centrums. Ook is het goed voor de leefomgeving van insecten, zoals bijen en vlinders.

Wethouder Liesbeth Boersen: 'De verschillende kleuren en bloemsoorten maken het Oude Dorp en het centrum van de Bijvanck nóg aantrekkelijker. Met name in deze tijd kunnen we wel wat vrolijkheid gebruiken.'

Wereldwijd, maar ook in Nederland, gaat het slecht met bestuivende insecten, zoals de honingbij en wilde bijen. De bijensterfte wordt veroorzaakt door ziekte, het gebruik van pesticiden en onvoldoende of te eenzijdig voedsel. Daarom is het belangrijk om een goed leefklimaat voor bijen en andere insecten te maken. Zeker in de centrums, waar er in verhouding meer verharding (steen) is, helpen de bloembakken en de zuilen de insecten met overleven. De leverancier zorgt voor het onderhoud van de bloemen.

Convenant Insectenvriendelijke gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
Ook in Eemnes en Laren zijn hanging baskets opgehangen. Vorig jaar mei ondertekenden de wethouders Liesbeth Boersen (Blaricum), Theo Reijn (Eemnes) en Ton Stam (Laren), samen met de voorzitters van de imkerverenigingen, het convenant voor ‘Insectenvriendelijke gemeenten’. Met name het vergroten van de biodiversiteit en het toepassen van ecologisch groenbeheer dragen bij aan een insectenvriendelijke omgeving.