HILVERSUM - Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Hilversum samen met UWV, politie en de Belastingdienst een integrale controle gehouden bij een groothandel aan de Loswal. In het pand zijn sterke aanwijzingen gevonden dat de aangetroffen producten bestemd zijn voor de professionele hennepteelt. De gemeente onderzoekt de te nemen maatregelen.


Burgemeester Pieter Broertjes: "De illegale hennepteelt is een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid in de buurten. Daarom is het goed om samen met onze partners dit soort controles te houden, want een goed en veilig leefklimaat in de wijk is noodzakelijk. Dat bereiken we alleen maar als we controleren en optreden tegen deze vorm van criminaliteit."

Waarom controleert de overheid?
De teelt van hennep (en het faciliteren ervan) brengt grote risico’s met zich mee. Je kunt hierbij denken aan brandgevaarlijke situaties in rijtjeshuizen, flats en appartementen. Ook kan er stank- of wateroverlast ontstaan. Daarbij komt dat drugshandel en hennepteelt vaak met uitbuiting, onderdrukking en geweld gepaard gaan. Het faciliteren van professionele en of grootschalige hennepteelt is daarom strafbaar. Wanneer een groothandel bepaalde specifieke producten in huis heeft, dan kan dat wijzen op het mogelijk maken van illegale hennepteelt. De ondernemer loopt het risico dat de burgemeester het pand voor een bepaalde tijd sluit en dat hij strafrechtelijk vervolgd wordt.

Waarom doen gemeenten, politie, UWV, RIEC en Belastingdienst deze controles samen?
Een samenwerkingsverband met het het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) zorgt voor ondersteuning bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Samenwerking tussen gemeente met politie, UWV, RIEC en Belastingdienst maakt het mogelijk verschillende gegevens die tijdens de controle worden opgehaald naast elkaar te leggen. Daardoor ontstaat een volledig beeld en kan de overheid slagvaardiger optreden met bestuurlijke maatregelen, financiële sancties en strafrechtelijke vervolging. Ook kunnen zo netwerken van afnemers, facilitators en leveranciers in beeld worden gebracht.