HILVERSUM - De omgeving van het Station Hilversum krijgt een metamorfose. De gemeente Hilversum maakt hier een levendige plek van vol straten, lanen, pleinen en brinkjes. Deze entree van Hilversum is in 2030 aantrekkelijk, bruisend, veilig én groen. Meer woningen en werkgelegenheid dragen daaraan bij en het reizen zal fijner worden. Het gebied is een sterke schakel in de verbinding tussen Hilversum Oost en centrum.


Om dit plan uit te kunnen voeren heeft de gemeente Hilversum in november 2020 voor de gebiedsontwikkeling rondom Station Hilversum een aanvraag ingediend voor de Regeling Woningbouwimpuls 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Het college is zeer verheugd dat het Ministerie een subsidie van circa € 6,5 miljoen heeft toegekend. De gemeente zet hier een cofinanciering tegenover. De gemeenteraad besluit hierover in september 2021.

Het totale bedrag wordt besteed aan de bouw van circa 625 woningen rondom station Hilversum, waarvan een derde sociaal en 50% middelduur zal zijn (40% conform de prijsgrenzen van het Rijk). Met deze woningen in het sociale en middensegment draagt de stationsomgeving bij aan de broodnodige woningbouw in Hilversum. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2023. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn op 7 oktober 2020 vastgesteld in de gemeenteraad.

Arno Scheepers, wethouder Stationsgebied: "Ik ben trots en ontzettend blij dat het gelukt is om deze bijdrage toegekend te krijgen voor de realisatie van onze plannen. Het maakt het Stationsgebied beter betaalbaar en verlicht daarmee de druk op de begroting naar de toekomst toe. Bovendien hebben we zo extra financiële slagkracht om volgens planning te kunnen starten met de bouw en te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare woningen."