HILVERSUM - Er moeten tot 2040 flink gebouwd gaan worden in Hilversum: de gemeente wil zo'n 10.000 huizen gaan bijbouwen aan het spoor. Hilversum heeft samen met de Regio Gooi en Vechtstreek een voorstel ingediend bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De huizen moeten komen in de zogeheten spoorzone van Hilversum, rond het stationsgebied en het Arenapark. Met de 10.000 huizen erbij moet Hilversum ongeveer een kwart groter worden dan nu.

Hilversum heeft een voorstel gedaan aan de Metropoolregio Amsterdam. Dat samenwerkingsverband van gemeenten in de metropoolregio Amsterdam heeft geld klaar liggen voor de bouw van woningen en stelt ambtelijke capaciteit en kennis beschikbaar. Gemeenten kunnen een beroep doen op een deel van dat geld.

Wachten op geld
Of het voorstel van Hilversum wordt overgenomen, is afwachten: de Metropoolregio Amsterdam beslist op 4 december welke projecten geld toebedeeld krijgen.

Alleen gebied, nog geen plannen
De plannen voor de bouw van de huizen moeten overigens nog verder vormgegeven worden. Hilversum heeft alleen een gebied aangewezen, over de invulling moet nog overleg worden.