HILVERSUM - De Hoge Raad heeft de gemeente Hilversum in het gelijk gesteld in de zaak van de gemeente om geen vergunning te verlenen aan de eigenaren van horecazaak 't Oude Haventje. In 2016 heeft burgemeester Pieter Broertjes café 't Oude Haventje tijdelijk gesloten vanwege een schietincident. Vervolgens zijn de vergunningen ingetrokken. In 2017 zijn er opnieuw vergunningen aangevraagd voor de exploitatie van het café. Deze aanvraag is op last van Broertjes afgewezen, omdat de eigenaar van slecht levensgedrag is.


Hoger beroep

In 2018 heeft de eigenaar van 't Oude Haventje een zaak aangespannen tegen de gemeente om een vergunning af te dwingen. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond, maar de rechtsgevolgen van het besluit om geen vergunning te verlenen werden in stand gehouden. Daartegen zijn de eigenaren in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep is 7 juli 2020 behandeld. In het hoger beroep constateerde de rechtbank dat er voldoende motivatie is om geen vergunning te verlenen en stelde de Hoge Raad daarmee de gemeente in het gelijk.


Dit betekent dat de voormalig eigenaren van 't Oude Haventje geen vergunning meer krijgen. Er blijft wel een horeca bestemming op het pand aan de Havenstraat 107.