HUIZEN - Er komt toch een onderzoek naar het lek op het gemeentehuis van Huizen dat gevoelige informatie in de kwestie rond de 'sjoemelambtenaar' doorspeelde aan de pers. Dat gebeurt op aandringen van de Huizer gemeenteraad, die flinke kritiek heeft op het handelen van verantwoordelijk wethouder Marlous Verbeek.


Het lek zou aan dagblad de Gooi en Eemlander hebben verteld dat, na het ontslag van de sjoemelambtenaar - de teamleider van Wijkbeheer en Service die met neppe facturen voor een half miljoen euro aan gemeentegeld bij bedrijven stalde - ook enkele andere topambtenaren van dezelfde afdeling naar huis waren gestuurd. Hen wordt verweten dat ze niet goed zouden hebben opgelet. De gemeente Huizen wilde die informatie liever binnenskamers houden.

Burgemeester en wethouders van Huizen maakten afgelopen week bekend een eventueel onderzoek naar het lek te laten varen. Het college voelde er na vragen van het CDA niets voor een (recherche-)onderzoek, vooral omdat het de kans dat bekend zou worden wie er gelekt zou hebben nihil zou zijn.

Het CDA nam donderdag tijdens de raadsvergadering geen genoegen met dat standpunt en eiste dat er alles op alles zou worden gezet om het lek te achterhalen.

Onderzoek te duur
Wethouder Marlous Verbeek (D66) voelde daar alsnog lang niets voor. Ze bleef bij haar eerdere standpunt en stelde eveneens dat een onderzoek veel te duur zou worden en stelde zelfs niet zeker te weten dat het lek wel op het gemeentehuis zat. Na flink aandringen van het CDA en andere raadspartijen ging de wethouder toch overstag. Het college gaat onderzoeken of er aangifte gedaan kan worden.

Stevige kritiek
De wethouder lag donderdag stevig onder vuur in de gemeenteraad. Een groot deel van de raad had flinke kritiek op haar handelen in de kwestie van de sjoemelambtenaar. Het kwam de wethouder zelfs op een motie van wantrouwen te staan. Die overleefde ze.