HUIZEN - Burgemeester en wethouders van Huizen laten geen onderzoek doen naar een lek op het eigen gemeentehuis. Dat lek speelde informatie door aan de pers in de kwestie rond de 'sjoemelambtenaar', het hoofd van het team Wijkbeheer en Service die verdacht wordt van verduistering en valsheid in geschrifte.


De teamleider zou op grote schaal gefraudeerd hebben. Hij liet met gemeentegeld facturen uitbetalen aan leveranciers voor opdrachten die niet plaatsvonden. Door middel van deze neppe facturen stalde hij meer dan een half miljoen euro bij deze bedrijven.

De sjoemelambtenaar werd vorig jaar augustus ontslagen door de gemeente Huizen. In de nasleep daarvan werden ook enkele andere hoge ambtenaren van de afdeling Openbare Werken, waar Wijkbeheer en Service onder valt, ontslagen wegens integriteitskwesties. Ze zouden, simpel gezegd, niet goed hebben opgelet. Anderen zitten ziek thuis of zijn zelf opgestapt. Dat nieuws kwam aan het licht toen een lek op het gemeentehuis informatie doorspeelde aan dagblad De Gooi en Eemlander.

Verkeerde keelgat
Het lekken van de gevoelige informatie is de Huizer CDA-fractie in het verkeerde keelgat geschoten. De raadsleden willen weten hoe het kan dat de regionale krant aan de 'interne bedrijfsinformatie' is gekomen en ook waarom een woordvoerder van de gemeente vervolgens op de berichtgeving over de gelekte informatie heeft gereageerd.

In haar antwoord op de CDA-vragen laten burgemeester en wethouders van Huizen weten dat het niet weet 'hoe en vanuit welk gremium' de gevoelige informatie in de pers terecht is gekomen. Om daar achter te komen zou (recherche-)onderzoek gedaan moeten worden. Het college voelt daar niets voor en acht de kans dat bekend wordt wie de informatie gelekt heeft nihil.

Bewust gereageerd
Over de gehekelde reactie van de woordvoerder op de gelekte informatie zeggen burgemeester en wethouders dat er bewust voor is gekozen te reageren omdat de gelekte informatie op een aantal punten onjuist en onvolledig was. "Om te voorkomen dat een artikel met onjuiste uitleg zou verschijnen, hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid tot wederhoor, te bevestigen wat de journalist aan informatie had en dit te voorzien van correctie en/of duiding waar het ging om onjuiste informatie, interpretatie en woordgebruik", aldus het college. De reactie was vooraf afgestemd met de bestuurlijk portefeuillehouder en de directie.

De gemeenteraad van Huizen vergadert donderdag over het onderzoeksrapport dat is opgesteld over het handelen van de sjoemelambtenaar.