HUIZEN - De jaarwisseling 2020-2021 in Huizen is zonder grote persoonlijke incidenten verlopen. Schade aan (particuliere en gemeentelijke) eigendommen was er wel. Vooraf was er sprake van een intensieve voorbereiding en samenwerking met de politie, gemeentelijke boa’s en ingehuurde toezichthouders, jongerenwerk en buurtcoaches van Versa Welzijn, winkeliers en bewoners.


Schades en incidenten

In het complex Holleblok werden 2 ruiten ingegooid en werd brand gesticht in een peuterspeelzaal. De brandweer had de brand snel onder controle. Desondanks is er flinke rook- en brandschade. Tijdens de jaarwisseling werden in Huizen ook 2 auto’s vernield, waarbij één verdachte met hulp van omstanders kon worden aangehouden. Verder sneuvelden 4 abri’s en vond een containerbrand in de Kostmand plaats. Heeft u iets gezien dat de politie en/of ons verder kan helpen, meld het ons!

Gemeentelijke eigendommen
Het aantal gemeentelijke eigendommen dat is beschadigd, is deze jaarwisseling lager dan vorig jaar. Er zijn, voor zover nu bekend, vier vuilnisbakken, vier verkeersborden en de kap van een verkeerslicht vernield. Het totale schadebedrag wordt op dit moment geïnventariseerd en is mogelijk hoger dan vorig jaar. Het doel van de gemeente was en is om de schade te beperken tot 0. “Dat is ambitieus”, erkent burgemeester Niek Meijer. “Dit dwingt ons wel om alles op alles te zetten om het aantal vernielingen tot een minimum te beperken.”

Smet op jaarwisseling
Grote persoonlijke incidenten hebben zich niet voorgedaan. “Toch werpen de incidenten die zich wél hebben voorgedaan een smet op onze jaarwisseling. Het is en blijft onverteerbaar dat mensen spullen van anderen vernielen of in gevaar brengen. Ik roep de gedupeerden op aangifte te doen. Iedereen die informatie heeft over de daders roep ik op zich te melden. Sommigen deden dat ook. Veel waardering heb ik dan ook voor de kordate omstanders die er afgelopen nacht voor zorgden dat de (verdachte) vernieler van een auto kon worden aangehouden. Zij maken de samenleving een stukje veiliger”, aldus Niek Meijer.

Vuurwerk
Ondanks het vuurwerkverbod werd er toch vuurwerk afgestoken. Niek Meijer: “Het was minder dan voorgaande jaren toen er geen vuurwerkverbod was. Daarmee is het effect bereikt dat er geen persoonlijke ongelukken zijn geweest en de zorg niet nóg zwaarder werd belast.”

De brandweer Gooi en Vechtstreek spreekt over het algemeen van een rustig verlopen jaarwisseling.