HUIZEN - Het aantal kinderen en jeugdigen dat in Huizen, Blaricum en Laren gebruik maakt van jeugdhulp is in 2018 fors toegenomen. Dat blijkt uit de jaarrapportage Sociaal Domein van de drie Gooise gemeenten en Eemnes.

Waar in 2017 nog 1.395 minderjarigen in Huizen, Blaricum en Laren hulp kregen, was dat aantal in 2018 gegroeid naar 1.841. In Huizen was de groei in absolute cijfers het sterkst van 1.086 naar 1.361. De begroting werd daardoor ook overschreden met een kleine twee miljoen euro. Waar 9,4 miljoen euro begroot was, werd 11,1 miljoen euro uitgegeven. In 2017 was dat nog 8,6 miljoen.

De gemeenten zeggen dat de stijging deels het gevolg is van het feit dat ze 'jeugdigen en gezinnen met vragen of problemen steeds eerder in beeld hebben'. Tegelijkertijd neemt niet alleen het aantal jongeren dat geholpen wordt toe, maar constateren de gemeenten ook jeugdhulp die geboden moet worden zwaarder wordt.

Groeiende vraag naar zorg
De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, dat samen onder de noemer sociaal domein valt. In het algemeen zien de drie Gooise gemeenten een groeiende vraag naar zorg en zijn de uitgaven binnen het sociaal domein met drie procent gestegen.

De kosten nemen toen, maar het kabinet geeft geen extra geld. Dus 'ligt er een grote uitdaging voor ons', schrijft wethouder Maarten Hoelscher van Huizen. "Naast werken aan betere kwaliteit en zorg dichtbij, moeten wij middels preventie en vroegsignalering duurdere zorg voorkomen. Samen met de zorgaanbieders en andere partijen zijn wij hier druk mee bezig."