LAREN - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Laren hebben 20 personen gesolliciteerd: 15 mannelijke en 5 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft A.Th.H. (Arthur) van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Laren.

Van deze kandidaten hebben/hadden 18 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 2 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2019 worden benoemd.