HILVERSUM - Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege corona. Dit is ook terug te zien in de criminaliteitscijfers van Hilversum. Over het geheel nam vorig jaar de criminaliteit in de cijfers af. Daarnaast is een verschuiving van het soort misdrijven te zien. “Jongeren konden niet naar school, niet sporten en waren vaker op straat. Bewoners waren veel meer thuis dan andere jaren en merkten daarmee ook meer van jongeren. Dit geeft een hoog cijfer in jongerenoverlast. Dit soort voorbeelden markeren 2020”, aldus burgemeester Pieter Broertjes.


Verschuiving van traditionele naar digitale criminaliteit
Criminaliteit in coronatijd heeft zich ontwikkeld van traditionele misdrijven, zoals woninginbraken en zakkenrollen, naar digitale misdrijven als cybercrime en digitale fraude. Deze laatste vorm van criminaliteit is ondertussen een maatschappelijke trend. De aanpak van digitale onveiligheid en criminaliteit moet net zo normaal worden als de huidige aanpak van traditionele criminaliteit. De gemeente heeft een plan van aanpak ‘Digitale Veiligheid en Criminaliteit’ opgesteld, waarin het vergroten van de digitale weerbaarheid en digitale geletterdheid onder bewoners een belangrijke rol spelen.

Opvallende dalers
Opvallende dalers in Hilversum zijn inbraak/diefstal bij bedrijven en instellingen, maar ook zakkenrollen en winkeldiefstallen zijn in coronatijd sterk verminderd. Opvallend is ook dat het aantal woninginbraken in Hilversum op het laagste niveau zit sinds 2017, met een daling van -25%.

Opvallende stijgers
De overlastmeldingen over jongeren zijn flink gestegen. De coronacrisis heeft in grote mate bijgedragen aan het hoge aantal meldingen van jeugdoverlast. Vanaf de eerste lockdown van afgelopen maart zijn er veel meer jongeren op straat en veel meer mensen thuis. De inwoners zien en horen dus ook veel meer, waardoor ze meer meldingen doen. Er is veel geïnvesteerd de samenwerking met politie, jeugdhandhavers, handhavers en jongerenwerkers. Wanneer op een specifieke plek veel meldingen van jongerenoverlast zijn, wordt er snel geschakeld en geanticipeerd, zoals dat in Kerkelanden goed zichtbaar was.

Integraal Veiligheidsplan 2018-2022
Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2018-2022 “Samen aan de slag voor een veilig Hilversum” is het veiligheidsplan voor de gemeente. We zetten in op de veiligheidsketen van preventie- signaleren – interveniëren – handhaven. Samen met inwoners en onze veiligheidspartners willen we ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De prioriteiten zijn: jeugd en veiligheid, ondermijning, drugsoverlast, personen met verward gedrag en verkeersveiligheid.

Overzicht cijfers
Voor een overzicht van de criminaliteitscijfers 2020: klik hier