LOOSDRECHT - Op dinsdag 29 maart hebben de heer Jan Verbruggen, mevrouw Ria Hennis, mevrouw Sieta Vermeulen en de heer René Voigt een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Crys Larson. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de lintjes vond plaats tijdens de gemeenteraadvergadering waarin afscheid werd genomen van elf zittende raadsleden.

De heer J. Verbruggen, ’s-Graveland: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Verbruggen is sinds maart 2010 namens het CDA raadslid voor de gemeente Wijdemeren. Tevens is hij een groot deel van de tijd fractievoorzitter geweest. In die twaalf jaar heeft hij zich, als ondernemer in hart en nieren, onder andere ingezet voor de ondernemers in Wijdemeren.

Mevrouw M.J. Hennis, Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hennis heeft zestien jaar onafgebroken haar raadslidmaatschap vervult voor de fractie van DorpsBelangen. Zij hield zich vooral bezig met woningbouw en zette zich in voor het dorp waar haar hart ligt: Nederhorst den Berg. In de afgelopen raadsperiode was mevrouw Hennis tevens voorzitter van de commissie Ruimte en Economie.

Mevrouw S. Vermeulen, Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Vermeulen begon haar politieke carrière in de voormalige gemeente Nederhorst den Berg. Daar werd zij in 1986 commissielid voor de VVD. In 1987 trad ze aan als raadslid. In 1996 nam ze, na ruim tien jaar, afscheid als raadslid. Wel bleef ze, tot de gemeente Nederhorst den Berg opging in de gemeente Wijdemeren, actief als commissielid voor de VVD. In 2014 werd mevrouw Vermeulen geïnstalleerd in de gemeenteraad van Wijdemeren. Tegelijkertijd was ze ook fractievoorzitter. Sieta Vermeulen trad in deze laatste raadsperiode regelmatig op als voorzitter van raadsbijeenkomsten. In totaal heeft zij zich ruim achttien jaar ingezet voor de politiek in Wijdemeren.

De heer R.H.J. Voigt Kortenhoef: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Voigt is 36 jaar onafgebroken lid geweest van de gemeenteraad voor de fractie DorpsBelangen. Daarmee is hij een van de langst zittende raadsleden van Nederland. Hij werd voor het eerst als raadslid geïnstalleerd op 29 april 1986 in de gemeenteraad van de voormalige gemeente ’s-Graveland. In deze lange periode was hij tot drie maal toe lid of voorzitter van de vertrouwenscommissie die ervoor zorgde dat Wijdemeren een nieuwe burgemeester kreeg. Sinds het bestaan van de gemeente Wijdemeren was de heer Voigt tevens fractievoorzitter voor DorpsBelangen. In de komende periode blijft hij als commissielid betrokken bij de gemeenteraad.