LOOSDRECHT - Wijdemeren ontvangt in 2022 zo’n 2 miljoen euro extra van het Rijk. Dit blijkt uit de meicirculaire. Van de extra uitkering gaat 1,3 miljoen naar de algemene middelen. Een bedrag van 510.000 euro is specifiek bedoeld voor de energietoeslag voor minima en 200.000 euro voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord.

Dit betekent dat waar eerder voor dit jaar een verlies van ruim 1,1 miljoen werd geraamd, er nu in de Voorjaarsnota een positief saldo van 259.000 euro staat. “Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling”, aldus wethouder Financiën Jos Kea. “Hiermee blijft de algemene reserve op ruim 1 miljoen. Aanzienlijk hoger dan in de eerste raming verwacht, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn.”

Risico's opvangen

De gemeente streeft naar een weerstandsratio van boven de 1. De weerstandsratio drukt uit in hoeverre een gemeente voldoende reserves heeft om financiële risico’s op te vangen. De weerstandsratio van Wijdemeren komt met dit resultaat uit op 0,8. Jos Kea: “Toch blijft er een aantal risico’s. Zoals de toenemende inflatie, het stoppen van het energiecontract met Gazprom en de onvoorspelbaarheid van de uitgaven in het Sociaal Domein.”

In het najaar, bij de vaststelling van de begroting 2023, wordt duidelijk of de hogere uitkering uit het gemeentefonds voldoende helpt om deze risico’s op te vangen.

De Voorjaarsnota 2022 wordt 7 juli behandeld in de commissie Bestuur en Middelen en 12 juli in de gemeenteraad.