HUIZEN - Zwembad Sijsjesberg krijgt volgend jaar een nieuw entreegebouw. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang! Aannemer Heijmans en Eekel architect&bureau werken momenteel aan een modern en duurzaam entreegebouw, inclusief personeelsruimten en kleedruimten. Daarnaast wordt het terrein direct om het gebouw heen ook gemoderniseerd. Daarvoor is een landschapsarchitect ingehuurd. Voor het bouwmanagement heeft de gemeente Res & Smit ingehuurd.


Werkzaamheden

De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Op dit moment is de opbouwfase bezig. Verwachting is dat het gebouw eind maart 2021 wordt opgeleverd, vóór het nieuwe zwemseizoen.

Toegankelijkheid
Een van de uitgangspunten is het verbeteren van de doorstroming bij de ingang, met name op drukke dagen. Naast een digitaal reserveringssysteem, waar dit jaar al ervaring mee is opgedaan, worden de toegangspoortjes zodanig gesitueerd dat een vlotte doorstroming mogelijk is. Uiteraard wordt de gemoedelijke sfeer die zo kenmerkend is voor Sijsjesberg daarbij niet uit het oog verloren.

Aardgasvrij
Uitgangspunt bij de nieuwbouw is het realiseren van een uitnodigend, functioneel en doelmatig entreegebouw met personeelsruimten en voldoende moderne kleed- en doucheruimten passend binnen de groene omgeving van Sijsjesberg. Het gebouw wordt aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal opgeleverd.

Circulair
Verder is er aandacht voor circulair bouwen en wordt het terrein/terras aansluitend aan het gebouw klimaatadaptief ingericht. Dit betekent dat het hemelwater op het terrein wordt geïnfiltreerd en het vuilwater op het gemeenteriool wordt afgevoerd. Het gebouw wordt niet volledig gesloopt, maar wordt waar mogelijk behouden en er worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. De zonnecollectoren liggen momenteel opgeslagen op de bouwplaats, in het voorjaar worden ze weer teruggeplaatst.

Wilt u foto’s zien van de renovatie? Kijk op de Facebookpagina van zwembad Sijsjesberg.