BLARICUM - Op donderdag 23 juli 2020 is mevrouw Nora Fe Pagaspas Madeja in het gemeentehuis van Blaricum genaturaliseerd.

Mevrouw Madeja komt uit de Filipijnen. In 2015 is zij naar Nederland gekomen.

Donderdag legde mevrouw Madeja de verklaring van verbondenheid af, waarmee zij beloofde de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Vervolgens overhandigde burgemeester Joan de Zwart-Bloch haar het Koninklijk Besluit tot verlening van het Nederlanderschap.