KORTENHOEF - De provincie Noord-Holland heeft een ontheffing verleend voor de realisatie van 10 woonunits voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.


Het gaat om units op locatie De Kwakel 40 in Kortenhoef in de gemeente Wijdemeren.

Er wordt gebouwd op een locatie met een bedrijfsbestemming. Bebouwing is toegestaan tot een bebouwingspercentage van maximaal 25%. De realisatie van woningen is niet toegestaan. Gelet op de noodzaak en urgentie om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten en vanwege de afgebakende periode van 10 jaar verleent de provincie een ontheffing.

Meer informatie

Lees meer in het nieuwsbericht op de website van gemeente Wijdemeren.