GOOI - Onder de titel ‘Goed en veilig op weg’ werken we aan een visie op mobiliteit en parkeren. Gemeente Gooise Meren maakt keuzes voor de gemeente als geheel en per woonkern. Dat doen ze graag samen met u. Heeft u een mening over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren? Kom dan naar de bijeenkomst in uw woonkern. Alle bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur.


Plaats en datum bijeenkomsten

  • Muiden: maandag 24 februari 2020 in De Kazerne, Kazernestraat 10
  • Bussum: dinsdag 25 februari 2020 in het gemeentehuis, Brinklaan 35
  • Muiderberg: maandag 2 maart 2020 in de De Rijver, Nienhuis Ruyskade 25
  • Naarden: dinsdag 3 maart 2020 in het Stadhuis, Marktstraat

Aanmelden
Om het gesprek zo goed mogelijk te kunnen voeren, willen we vooraf weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Meld u daarom vooraf aan via gooisemeren.nl/goedenveiligopweg​​​​​​​.

Onderwerpen tijdens de bijeenkomsten

  • Doorgaand verkeer in Muiderberg niet weer door de woonwijk!
  • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Naarden. Parkeren aan rand Vesting, wat betekent dat?
  • Muiden autoluw: alleen parkeren buiten de vesting en verkeerscirculatie aanpassen?
  • Aanpassing verkeerscirculatie in centrum Bussum om aan te sluiten bij wensen van nu.
  • Het rijgedrag van automobilisten is in veel wijken een bron van ergernis. Hoe pakken we dit aan?

Goed voorbereid naar de bijeenkomst? Lees het werkdocument voor het Mobiliteitsplan dat we tijdens de bijeenkomsten bespreken​​​​​​​.