HILVERSUM - In 2020 heeft de rekenkamer kennis gemaakt met de kindergemeenteraad. De rekenkamer was benieuwd welke onderwerpen de kinderen van belang vonden om te onderzoeken.


Duurzaamheid, milieu en wonen waren onderwerpen die sterk leefden bij de kinderen. De kinderen vroegen zich af waarom zij niet werden betrokken of geraadpleegd bij deze onderwerpen: “Wij moeten later in die huizen gaan wonen”, zeiden enkele kinderen. Hierna heeft de rekenkamer besloten om de kindergemeenteraad meer te betrekken bij haar onderzoeken. Zo heeft de rekenkamer in haar onderzoek naar de energie- en warmtetransitie – naast ambtenaren, de wethouder en maatschappelijke partners – ook de kindergemeenteraad geïnterviewd. Bovendien heeft de rekenkamer besloten een kort onderzoek speciaal voor de kindergemeenteraad te doen.

Onderzoek voor de kindergemeenteraad
De kindergemeenteraad heeft in het begin van zijn zittingsperiode een aantal projecten voorgesteld. Eén van deze projecten is uitgekozen om daadwerkelijk uit te voeren met budget van de gemeente.

Een project dat niet was uitgekozen om uit te voeren was “de recycletuin”. Bij dit project was het idee om oude afgedankte fietsen en andere metalen voorwerpen te recyclen tot speeltoestellen voor de jeugd van 10+. Het speelterrein – de recycletuin – zou ergens midden in Hilversum moeten komen.

De speeltoestellen zouden aan een keurmerk moeten voldoen om ze te mogen gebruiken. Volgens de gemeente was dit een van de redenen om dit project af te wijzen. De kinderen vroegen zich af hoe dat nu precies zit met zo’n keurmerk. Wanneer is een speeltoestel wél en wanneer niet “geschikt”. Daarbij vroeg de kindergemeenteraad zich ook af hoe de gemeente georganiseerd heeft dat alle speeltoestellen aan dit keurmerk voldoen (handhaving).

De rekenkamer heeft besloten dit uit te zoeken. Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Waaraan moeten nieuwe speeltoestellen voldoen?
  • Wat is de rol van een keurmerk daarbij?
  • Als de recycletuin geen keurmerk zou kunnen krijgen, zou er dan een andere mogelijkheid zijn?
  • Op welke wijze worden de eisen waaraan speeltoestellen in het algemeen moeten voldoen, in de praktijk gehandhaafd?

De rapportage zal worden besproken in de kindergemeenteraad en met het eventuele commentaar worden aangeboden aan de gemeenteraad.