HILVERSUM - Voor drugspanden is geen plaats in Hilversum. Daarom treedt de gemeente hard op tegen deze vorm van criminaliteit. Burgemeester Pieter Broertjes liet het afgelopen jaar 12 ontdekte drugspanden sluiten.


Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019, toen dat aantal op 6 stond. “Drugspanden veroorzaken veel overlast. Vooral buurtbewoners ervaren onrust door onbekende bezoekers, allerlei auto’s in de straat en harde muziek. Deze verstoring van de openbare orde en veiligheid accepteren we niet”, aldus Broertjes over de sluiting van de panden.

Sinds 2015 investeren wij fors in de aanpak van ondermijning, waar ook illegale hennepteelt onder valt. Broertjes: “Door extra mankracht in te zetten is onze informatiepositie toegenomen. We zien dan ook echt vooruitgang in onze aanpak. Daardoor hebben we de afgelopen jaren meerdere woningen en panden gesloten.”

Drugspanden herkennen
De gemeente Hilversum roept ook de hulp van Hilversummers in bij de aanpak van illegale hennepteelt. Dat gebeurde onder meer in het Veilig@Hilversum magazine, dat afgelopen november uitkwam. Hierin vertelde de gemeente hoe inwoners drugspanden en drugslabs kunnen herkennen. Signalen daarvan zijn bijvoorbeeld stankoverlast, dichtgemaakte of afgeschermde ramen, voortdurend geluid van een afzuiginstallatie en voertuigen die dicht tegen de gevel van het pand geparkeerd sta

Melding doen
Broertjes hoopt dat Hilversummers aan de bel trekken wanneer ze onraad ruiken. Ze hoeven volgens hem niet bang te zijn dat er niets met hun melding gebeurt. “We komen wel degelijk in actie. Dat blijkt wel uit het aantal panden dat we in 2020 hebben gesloten. Wie vermoedens heeft van illegale hennepteelt of een andere vorm van ondermijning, kan altijd de politie bellen of contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem.”