BLARICUM - Op 29 juli 2021 is op last van burgemeester Joan de Zwart-Bloch een bedrijfsruimte aan de Binnendelta gesloten. Op grond van overtreding van de Opiumwet is de bedrijfsruimte voor 6 maanden gesloten.


Naar aanleiding van een ingesteld politieonderzoek is de bedrijfsruimte begin juli doorzocht. Daar trof de politie een hennepplantage en een handelshoeveelheid softdrugs aan. Handelshoeveelheid betekent dat het een omvang betreft die dat van persoonlijk gebruik duidelijk overstijgt. Deze hoeveelheid drugs maakt inbreuk op de openbare orde en kan leiden tot onveiligheid voor de omgeving en tot een aantrekkingskracht van de bedrijfsruimte op criminele activiteiten. Het open blijven van de bedrijfsruimte levert dan ook een ernstig gevaar op voor de openbare orde. Ook moet voorkomen worden dat de bedrijfsruimte in de toekomst een rol kan blijven spelen in het produceren van of handelen in drugs. Daarom heeft de burgemeester besloten om de bedrijfsruimte voor 6 maanden te sluiten

Sluitingen vanwege aanwezigheid van hennepplantages of drugs

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Dit gebeurt op basis van artikel 13b van de Opiumwet en het geldende drugsbeleid van de gemeente. Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden. Doel van de sluiting is een einde te maken aan de met de Opiumwet strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde te herstellen.

Melden

Mocht u een vermoeden hebben van criminele activiteiten bij u in de omgeving? Dan kunt u dat melden bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.